មហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាស៊ីរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

发布时间:2023-01-10

រសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ មហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាស៊ី បានប្រារឰតាមអនឡាញ។ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងគ្រូបង្រៀនគ្រប់រូបបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។

ក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំនេះ លោក សៀ យឺ លេខាបក្សមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាស៊ី និងមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាហ្វ្រិក បានបូកសរុបការងារបក្ស ព្រមទាំងបានធ្វើការណែមាំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំនេះ។ លោកអនុប្រធានពីររូបបានធ្វើការបូកសរុបអំពីការងារទំនាក់ទនងអន្តរជាតិ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអប់រំសិស្ស។ ជាទីបញ្ចប់ លោកស្រី ស៊ូ យីងយីង ប្រធានមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាស៊ី បានធ្វើការចាត់ចែងជាទូទៅអំពីការងារនៅឆ្នាំថ្មី ព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូបង្រៀនគ្រប់រូប ដែលបានខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់មហាវិទ្យាល័យ។


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC