មខុវិជ្ជាឯកទេស ២១ មុខ របស់កសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអំពីការកសាងមុខវិជ្ជាឯកទេសលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ជាតិ

发布时间:2022-06-21

ពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងអប់រំចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការនូវបញ្ជីឈ្មោះអំពីការកសាងមុខវិជ្ជាឯកទេសលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្តថ្មីមួយចំនួន ។ មុខវិជ្ជាហិរញ្ញវត្ថុ ភាសាសំង្ក្រឹតនិងបាលី ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាឥណ្ឌា ភាសាវៀតណាម ភាសា Hausa ភាសា Swahili ភាសាស្លូវ៉ាគី ភាសាសែប៊ិ ភាសាក្រិក ភាសាបង់ក្លាដែស ភាសាហូឡង់ ភាសាហ្វាំងឡង់ ភាសាអ៊ុយក្រែន ភាសាន័រវែស ភាសាដាណឺម៉ាក ភាសាឡាតាំង វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិងពណិជ្ជកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចជាដើម សរុបមាន ២១ មុខវិជ្ជា ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអំពីការកសាងមុខវិជ្ជាឯកទេសលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ជាតិ ។ មុខវិជ្ជាភាសាហ្វីលីពីន ភាសាម៉ុងហ្គោល ភាសា Urdu  ភាសា Hebrew ភាសានេប៉ាល់ ភាសាក្រូអាស៊ី ភាសាអ៊ីស្លង់ ភាសា Zulu ភាសា Amharic និងភាសា Armenian ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអំពីការកសាងមុខវិជ្ជាឯកទេសលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ខេត្ត ។

គិតមកដល់ពេលនេះ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងមានមុខវិជ្ជាឯកទេសចំនួន ៥៤ ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអំពីការកសាងមុខវិជ្ជាឯកទេសលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ជាតិ និងមានមុខវិជ្ជាចំនួន ១៨ ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអំពីការកសាងមុខវិជ្ជាឯកទេសលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ខេត្ត ។


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC