BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

25 Objavljen prvi broj časopisa "International Confucianism" (engleska verzija) i održan akademski seminar na BFSU

发布时间:2022-09-01

Dana 26. kolovoza na BFSU održano je "Prvo izdanje međunarodnog konfucijanizma (engleska verzija) i akademski simpozij" čiji su domaćini bili Međunarodna konfucijanska udruga i BFSU, a domaćin je bio Institut za istraživanje stranih jezika. Liu Yandong, predsjednik Međunarodne konfucijanske federacije, poslao je pisani govor na konferenciji.

Chen Lai, potpredsjednik Međunarodne konfucijanske federacije, Wang Nianning, Zhang Xuezhi, Li Yan, Wang Xuedian, An Lezhe, potpredsjednici Međunarodne konfucijanske federacije, Jia Dezhong, glavni tajnik Međunarodne konfucijanske federacije, glavni urednik International Konfucijanizam (englesko izdanje), predsjednik BFSU-a, Partijski komitet Yang Dan, zamjenik tajnika, Chen Rui, direktor Odjela za podučavanje i izdavaštvo Odjela za društvene znanosti Ministarstva obrazovanja, Wang Fang, tajnik Partijskog komiteta i predsjednik Waiian grupe (Foreign Research Institute) i predsjednik Inozemnog istraživačkog instituta nazočili su sastanku. Chen Rui, Chen Lai, Jia Deyong i Yang Dan zajednički su predstavili novo izdanje International Confucianism (engleska verzija). Sastankom je predsjedao Zhao Gang, član Stalnog odbora Partijskog odbora i potpredsjednik BFSU-a.


"Međunarodni konfucijanizam" važna je publikacija Međunarodne konfucijanske federacije i važan most za promicanje dijaloga među civilizacijama, vođenje akademskih inovacija, prikazivanje izvrsnih rezultata istraživanja i izgradnju međuljudskih veza. Međunarodna konfucijanska federacija lansirat će kinesku verziju u suradnji sa Sveučilištem Tsinghua u svibnju 2021. Objavljivanje engleske verzije dodatno promiče međunarodno širenje i promicanje konfucijanizma i tradicionalne kineske kulture, pruža kinesku mudrost i kinesko razmišljanje za rješavanje današnjih svjetskih problema i krize, te gradi platformu za stručnjake i znanstvenike u proučavanju konfucijanizma i tradicionalnog kineskog jezika. kulture iz raznih zemalja Interaktivna platforma za ideološke inovacije te razmjenu i raspravu.


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC