עברית

פריסת העבודה לסמסטר האביב של שנת הלימודים 2023/24

发布时间:2024-03-10

ב-28 בפברואר, 2024, נערכה ישיבת פריסת העבודה לסמסטר האביב של שנת הלימודים 2023/24 באולם הכנסים הבינלאומי של הבניין ללימודי השפה הערבית. פרופ' וואנג דינגחואה, מזכיר ועדת המפלגה של BFSU, עשה פריסת עבודה מקיפה לשנת 2023/24 הכוללת עשרה היבטים:

1. שיפור תכניות הלימודים לתואר ראשון בעזרת הערכה ופיקוח מצד משרד החינוך.

2. תכנון לטווח ארוך של בניית מסלולי הלימוד.

3. שדרוג הרמה האקדמית של האוניברסיטה במסגרת "יוזמת השורה הראשונה הכפולה".

4. התפתחות האוניברסיטה בהנהגת המפלגה.

5. חינוך הסטודנטים לערכים מוסריים וטיפוח החשיבה העצמאית שלהם.

6. בחירה ראויה באנשי הסגל ובמנהיגי האוניברסיטה.

7. הבאת מוסדות הלימוד לרמה אופטימלית ושילוב המשאבים בין מחלקות האוניברסיטה.

8. שיפור הגישות הניהוליות של האוניברסיטה.

9. חיזוק התקשורת של סין עם מדינות אחרות וטיפוח של הבינלאומיות בקמפוס.

10. קידום התמיכה הלוגיסטית במחלקות האוניברסיטה השונות.

מבחינת התקשורת הבינלאומית, וואנג ציין כי יש לקדם באופן פעיל את הפתיחות החינוכית של האוניברסיטה לעולם. לדבריו, יש לבצע תוכניות של משיכת משאבים זרים ל-BFSU והצגתה לעולם, על מנת להרחיב עוד יותר את שיתופי הפעולה הבינלאומיים. כמו כן, על האוניברסיטה להמשיך ולקדם שיתופי הפעולה עם 200 האוניברסיטות המובילות בדירוג ה-QS, ועם מדינות שבהן מדברים שפות שאינן שכיחות בעולם.   

בנוסף, יש גם לשפר את תוכניות הלימודים של סטודנטים בינלאומיים ולהקים מערכת לטיפול בתהליכי הקבלה, הטיפוח וההעסקה של סטודנטים סינים וזרים. כמו כן, יש צורך לחדש את מודל הניהול בענייני סטודנטים זרים, כדי למשוך ל-BFSU יותר סטודנטים בינלאומיים.


יצירת קשר מיקוד: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

משרד חילופים ושיתוף פעולה בינלאומיים

משרד מכוני קונפוציוס

המשרד לעניני סטודנטים מחו''ל

מנהלת האוניברסיטה

Copyright@BFSU.Support by ITC