UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Instituto para sa Pandaigdig na Kasaysayan

Ang Instituto para sa Pandaigdig na Kasaysayan (Institute for Global History, IGH) na itinatag noong 2014 ay may 10 kandidatong doktoral, 4 na kandidatong master at isang mananaliksik na nagsasagawa ng pag-aaral na pang-postgraduate. Kabilang sa mga kurso ng IGH ay kasaysayan ng pananaliksik sa pagsasalin sa Tsina, pananaliksik na kultural, Tsina sa mata ng mga iskolar na kanluranin, pagsasakanluran at modernisasyon, makabagong kasaysayan ng Tsina sa konteksto ng kasaysayang pandaigdig, pananaliksik na pantema hinggil sa pandaigdig na kasaysayan at Tsina, wikang Tsino sa kasaysayang pandaigdig, at may patnubay na pagbabasa hinggil sa kasaysayang pandaigdig at Tsina.

Sa kasalukuyan, ang instituto ay may kabuuang limang kawani na kinabibilangan ng dalawang ganap na propesor, isang asistenteng propesor, isang dalubhasang dayuhan at isang asistenteng administratibo.

Bilang instituto ng pagtuturo at pananaliksik, ang IGH ay nagsasagawa rin ng pananaliksik sa pag-aaral sa kasaysayang pandaigdig, araling pambansa at panrehiyon, Tsina at daigdig, pag-aaral na pangkonsepto, at iba pa. Nagsasagawa ngayon ang instituto ng mga gawaing preparatoryo para makapagtatag ng database na multilingguwal hinggil sa pananaliksik sa kasaysayang pandaigdig, makapaglathala ng diyornal na gaya ng Kasaysayang Pandaigdig at Tsina, at makapaglimbag ng serye ng mga libro na tulad ngGlobal History and China Series.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC