UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Sentro ng Beijing para sa Pananaliksik na Hapones

Ang Sentro ng Beijing para sa Pananaliksik na Hapones (Beijing Center for Japanese Studies, BCJS) ay itinatag noong1985. Sa patnubay at suporta ng Ministri ng Edukasyon ng Tsina at sa Pundasyong Hapones at sa pamumuno ng BFSU, ang sentro ay nakapagtamo ng kahanga-hangang bunga nitong 30 taong nakalipas. Nakapagprodyus ito ng mahigit 1,000 propesyonal na may digring master’s at doktoral na nagpapakadalubhasa sa pagtuturo at pananaliksik sa araling Hapones.

Ang sentro ay kinilala ng Ministri ng Edukasyon bilang pangunahing programa sa antas na pambansa, pangunahing programa ng pamahalaang munisipal ng Beijing at base ng pananaliksik ng Ministri ng Edukasyon sa pag-aaral na pambansa at panrehiyon.

Sa kasalukuyan, ang sentro ay may kabuuang 26 na kawani na kinabibilangan ng 9 na ganap na propesor, tatlong asistenteng propesor at dalawang lektiyurer. Nakatutok din ito sa anim na larangan ng pananaliksik na may kinalaman sa Hapon: wika, edukasyon, panitikan, kultura, lipunan at kabuhayan. Sa kasalukuyan, 109 na ang natanggap ng sentro sa mga programang pangmaster, isang estudyanteng Hapones sa programang dual-degree, 47 sa mga programang pang-PhD, isang mananaliksik na nagsasagawa ng pananaliksik na posdoktoral, dalawang bumibisitang iskolar at isa sa programa ng pagsasanay ng guro.

Pinatatakbo ng sentro ang mga programa nito nang may pakikipagtuwangan sa mga counterpart na Hapones. Ang Pundasyong Hapones ay nagpapadala ng mga pamosong iskolar at propesor para magbigay ng lecture bawat taon. Inaanyayahan din ng sentro ang mga namumukod na iskolar na Tsino na magturo sa sentro bilang mga panauhing propesor.

Nakipaglagdaan ang sentro sa Kobe University at Okayama University sa kasunduan hinggil sa magkasanib na mga dual-degree na programang pangmaster. Kasabay nito, nakipaglagdaan din ang sentro sa kasunduang pangkooperasyon sa 23 pamantasan at institusyon ng pananaliksik na gaya ng University of Tokyo, Ochanomizu University, Waseda University, National Institute for Japanese Language and Linguistics, National Institute of Japanese Literature, Mie University, Nagoya University of Foreign Studies, at Shinshu University.

Ang aklatan ng sentro ay may humigit-kumulang 170,000 bolyum ng librong Tsino at Hapones na nangunguna sa mga counterpart na Tsino sa bilang at kalidad.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC