UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Ingles para sa Layong Espesipiko

Ang Paaralan ng Ingles para sa Layong Espesipiko (School of English for Specific Purposes, SESP) , na itinatag noong Setyembre 2008, ay nakatutok sa pagtuturo at pananaliksik. Nag-aalok  ito ng mga kurso sa Ingles sa mga undergraduate at graduate na hindi nagmemedyor sa Ingles at nagbabalak na kumuha ng dobleng digri, o dobleng medyor sa Ingles, o sa mga  estudyante mula sa ibang paaralan ng BFSU na interesadong mag-aral ng kompulsaryong kurso sa Ingles sa unibersidad. Samantala, nagsasagawa ang SESP ng pananaliksik hinggil sa pagtuturo ng kompulsaryong kurso sa Ingles sa unibersidad at Ingles para sa layong espesipiko (ESP).  Ang misyon ng paaralan ay patatagin ang pagtuturo at pananaliksik sa wika at kulturang Ingles sa pamamagitan ng sistema ng pagtuturo at pananaliksik kung saan hinuhubog at sinasanay ang mga estudyanteng interdisiplinaryo at multi-lingguwal.

Sa kasalukuyan, nakatanggap na ang SESP sa mga kurso sa Ingles ng humigit-kumulang 2,000 estudyanteng undergraduate na nagbabalak kumuha ng dobleng digri o dobleng medyor, kasama ng 500 estudyante sa master’s at PhD. Magsisimulang tumanggap ang SESP ng mga estudyante sa MTI (Master sa Pagsasalin at Pagpapakahulugan) sa Setyembre, 2016.

Kabilang sa mga tampok ng edukasyon ng SESP ay ang pag-aalok  ng maliit na klase na tugma sa pangangailangan at kakayahan ng mga estudyante kung saan pinahahalagahan ang praktis ng mga estudyante; paghubog sa mga estudyante na may pananaw na pandaigdig na nakaugat sa kulturang Tsino; at pagpapalawak ng nilalaman ng edukasyon at pagpapasulong ng ugnayang interdisiplinaryo.  Ang mga kursong pangwika ng SESP ay binubuo ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsulat at pagsasalin. Ang iba pang mga kurso ay may kinalaman sa apat na medyor ng SESP na kinabibilangan ng Komunikasyong Kros-Kultural, ESP, Pananaliksik sa Wika at Pagsasalin, at Panitikan at Kultura.

Kabilang sa mga tampok ng edukasyon ng SESP ay ang pag-aalok  ng maliit na klase na tugma sa pangangailangan at kakayahan ng mga estudyante kung saan pinahahalagahan ang praktis ng mga estudyante; paghubog sa mga estudyante na may pananaw na pandaigdig na nakaugat sa kulturang Tsino; at pagpapalawak ng nilalaman ng edukasyon at pagpapasulong ng ugnayang interdisiplinaryo.  Ang mga kursong pangwika ng SESP ay binubuo ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsulat at pagsasalin. Ang iba pang mga kurso ay may kinalaman sa apat na medyor ng SESP na kinabibilangan ng Komunikasyong Kros-Kultural, ESP, Pananaliksik sa Wika at Pagsasalin, at Panitikan at Kultura.

Ang SESP ay may 52 kawani at 50 sa mga ito ay full-time na empleyado. Mayroon  din itong 3 ganap na propesor at 16 na asistenteng propesor, at 15 sa kanila ay may digring PhD.

Naitatag na ng SESP ang mga proyektong kooperatibo sa Skagit Valley College sa Washington State, Estados Unidos kung saan nagpapadala ang dalawang unibersidad ng mga iskolar sa isa’t isa  kada taon. Nagsasagawa rin ang SESP ng pakikipagpalitang panlabas sa  University of Kansas ng Estados Unidos at Cambridge University ng Britanya.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC