UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Pambansang Sentro ng Pananaliksik sa Edukasyon sa Wikang Dayuhan

Ang Pambansang Sentro ng Pananaliksik sa Edukasyon sa Wikang Dayuhan (National Research Center for Foreign Language Education, NRCFLE) ay itinatag noong taong 2000, mula sa dating Sentro ng Pananaliksik sa Wikang Dayuhan at pagkadalubhasa sa pananaliksik ng ibang mga departamento ng BFSU na gaya ng Departamento ng Ingles. Noong taon ding iyon, opisyal na kinilala ang NRCFLE ng Ministri ng Edukasyon bilang isa sa mga pangunahing instituto ng pananaliksik sa makataong sining at agham na panlipunan.

Nakatutok ang NRCFLE sa dalawang pangunahing larangan ng pananaliksik: teorya at praktis sa edukasyon sa wikang dayuhan, at pananaliksik sa mga wikang banyaga at pahambing na pananaliksik na lingguwistik. Sa pananaliksik sa lingguwistiks para sa praktikal na gamit, nakatutok ang sentro sa pagtuturo, pag-aaral at pagtasa ng mga wikang dayuhan. Kabilang sa apat na layunin ng sentro ay itatag ang sarili bilang pangunahing base ng pananaliksik sa antas na pambansa, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangunahing proyekto ng pananaliksik at pagpoprodyus ng mahahalagang bunga ng pananaliksik; pagbuo ng isang grupo ng mga may mataas na kalibreng mananaliksik para sa may-pagbabagong pag-aaral na akademiko; pagtatatag ng sentro ng yaman at impormasyon para sa edukasyon ng wikang dayuhan at pagpapasulong ng pagpapalitang akademiko hinggil dito; at pagkakaloob ng impormasyon at payo hinggil sa reporma at kaunlaran ng edukasyon ng wikang dayuhan sa Tsina.

Sa kasalukuyan, ang NRCFLE ay may 13 ganap na guro na kinabibilangan ng dalawang mananaliksik at dalawang asistenteng mananaliksik, at ang lahat ng mga ito ay may angking digring PhD. Bukod dito, ang sentro ay mayroon ding apat na part-time na mananaliksik na Tsino at dayuhan, at silang lahat ay may digring PhD. Dahil sa pagpapahalaga sa pananaliksik, natamo ng sentro ang mga impluwensiyal na bunga. Mula 2009 hanggang 2015, nakilahok ang NCRFLE sa 46 na pangunahing proyekto ng pananaliksik, nabigyan ng gawad-parangal at premyo, at nakapaglathala ng 430 libro at artikulong akademiko. Bukod dito, ang NRCFLE ay isang mahalagang instituto rin para sa pagsasanay sa mga propesyonal sa pananaliksik sa wikang dayuhan, at nagkakaloob din ng mga programang pangmaster at pang-PhD sa pananaliksik sa mga wikang dayuhan at lingguwistiks para sa praktikal na gamit. Bawat taon, nag-eenrol ang sentro ng mga 20 kandidato para sa master’s at mga 20 kandidato para sa doctorate. Sa kasalukuyan, limang mananaliksik ang nagsasagawa ng pananaliksik na posdoktoral sa sentro.

Inilunsad din ng sentro ang tatlong sumusunod na mga bagong kasanib:

Paaralan ng Edukasyon:

Ang Paaralan ng Edukasyon ay itinatag noong ika-17 ng Hunyo 2015. Layon nitong pasulungin ang pag-aaral sa edukasyon, at dagdagan ang kakayahan sa pananaliksik ng BFSU sa pagtuturo ng wikang dayuhan at sa propesyonal na pagunlad ng mga guro at sa pagpoprodyus ng malaking grupo ng kuwalipikadong mga guro sa wikang dayuhan.

Sa kasalukuyan, ang paaralan ay may 5 propesor at asistenteng propesor at silang lahat ay may digring PhD.

Ang paaralan ay nakatuon sa 3 pangunahing larangan ng pananaliksik: pananaliksik sa kurikulum at pagtuturo ng wika, edukasyon ng mga guro sa wika, at pananaliksik sa komparatibong edukasyon at edukasyong pandaigdig.

Sentro ng Pagtasa ng Wikang Dayuhan ng Tsina

Ang sentro ay opisyal na itinatag noong ika-29 ng Setyembre 2014. Naglalayon itong itatag ang sarili bilang mataas na lebel na institusyon ng Tsina sa pagtasa ng wikang dayuhan na may impluwensyang pandaigdig. Batay sa kahusayan ng NRCFLE at BFSU, nakatutok ang sentro sa disenyo ng pagtasa ng wikang dayuhan, pagsasapamantayan ng pagtasa sa mga talento ng wikang dayuhan, pananaliksik sa pagsusulit at pagtasa, at pagbibigay ng mga espesyal na pagsusulit sa mga ispesipikong indibiduwal. Bilang isang akademiko at nakatuon sa serbisyo na di-pinagkakakitaang institusyon, layon ng sentro na itatag ang isang kumpletong sistema ng pagsusulit at pagtasa na binubuo ng iba’t ibang pagsusulit at pagtasa sa wikang dayuhan.

Pambansang Sentro ng Pananaliksik para sa Pag-unlad ng Kakayahang Pangwika

Ang sentro ay itinatag noong Hulyo, 2014, gamit ang pagkadalubhasa ng NRCFLE sa pananaliksik sa patakarang pangwika. Bilang institusyon ng pananaliksik na magkasamang pinangangasiwaan ng Departamento ng Pangangasiwa sa Impormasyong Pangwika ng Ministri ng Edukasyon at ng BFSU, ang sentro ay nagsasagawa ng pananaliksik hinggil sa papel ng wika sa pulitika at diplomasya at ng pagtasa ng pambansang kakayahang pangwika ng Tsina, lakas-manggagawa ng Tsina na may kinalaman sa wika, mga patakarang pangwika ng mga pangunahing bansa at kakayahan sa wikang dayuhan ng mga pangunahing lunsod sa daigdig, para ipaalam ang mga resulta ng pananaliksik sa mga may kinalamang panig at makapag-ambag para sa kaunlarang pangkabuhaya’t panlipunan ng Tsina.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC