UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Sining at Pananaliksik

Ang Paaralan ng Sining at Pananaliksik (School of Art and Research, SAR) ay itinatag noong 2011. Layon nitong magsagawa ng pananaliksik sa katutubong sining ng Tsina at pasulungin ang pag-unlad at pagpapakilala sa ibayong dagat ng katutubong sining na Tsino.

Batay sa kahusayang pangwika ng BFSU, ang paaralan ay nagkakaloob ng kurso sa teorya at teknik ng katutubong sining ng Tsina (Peking Opera lalung lalo na) para sa mga guro at estudyante ng BFSU, mga estudyanteng dayuhan, mga dayuhang nagtatrabaho sa Beijing at mga boluntaryong dayuhang nagtatrabaho sa Confucius Institute sa iba’t ibang bansa.

Ipinagmamalaki ng Tsina ang mayaman at malawak na pamana ng katutubong sining, at ang pananaliksik hinggil dito ay kailangang isagawa ng mga indibiduwal na may mayamang kaalamang pangkultura at karanasang praktikal sa pamamagitan ng katangi-tanging paraan. Laging pinahahalagan ng paaralan ang pagtatatag ng estrukturang akademiko na binubuo ng pagtuturo, pananaliksik at komunikasyon para mapangalagaan at mapasulong, sa abot ng makakaya, ang katangi-tanging yaman ng katutubong sining ng Tsina.

Nag-aalok din ang paaralan ng mga programang pangmaster. Sa kasalukuyan, ang paaralan ay may 9 na kandidatong master sa programa ng pagpapakilala ng tradisyonal na dula ng Tsina sa ibayong dagat. Kabilang sa mga kurso ng paaralan ay pananaliksik sa komunikasyong pansining, kasaysayan ng mga dulang Tsino at dayuhan, kasaysayan ng sine ng Tsina at mga bansang dayuhan, estetiks ng panitikan at sining, pagpapaliwanag hinggil sa sining, teorya ng panitikang kanluranin, at pundamental na pagganap sa pelikula at pagdidirehe nito.

Matagumpay ang paaralan sa pagsasama ng praktis at teoryang pansining sa pagtuturo at pananaliksik. Kasabay nito, ang mga estudyanteng postgraduate ay kalahok din sa proyekto ng pagsasalin—“Serye ng Salin sa Ingles ng 100 Klasiks ng Peking Opera.” Sa pamamagitan ng pag-aaral at paggawa, napapalalim ang kaalaman ng mga estudyante ng SAR sa sining ng mga dulang Tsino. Ang kanilang asal na akademiko at pagsasalin ay nakatanggap ng pagkilala ng mga daluhbasa at ng kanilang mga kalebel.

Sa kasalukuyan, ang paaralan ay may 14 na guro na kinabibilangan ng 6 na ganap na propesor at dalawang asistenteng propesor. Walo sa kanila ang may digring PhD.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC