UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Pananaliksik na Asyano at Aprikano

Ang Paaralan ng Pananaliksik na Asyano at Aprikano (School of Asian and African Studies, SAAS) na itinatag noong 1961 ay may pinakamahabanag kasaysayan sa pagtuturo ng mga wika ng Asya at Aprika sa mga institusyon ng Tsina. Sa kasalukuyan, ang paaralan ay nag-aalok ng mga programang pang-undergraduate sa 16 na wika at mga kursong pangwika sa 17 wika, at sa kabuuan, 33 wika sa Asya at Aprika. Nakabase rin sa paaralan ang mga sentro ng pananaliksik na gaya ng Sentro ng Pananaliksik sa Timog-silangang Asya, Sentro ng Pananaliksik sa Timog Asya, Sentro ng Pananaliksik sa Kanlurang Asya at Aprika, Sentro ng Pananaliksik sa ROK at DPRK, Sentro ng Pananaliksik sa Sri Lanka, Sentro ng Pananaliksik sa Indonesya at Sentro ng Kulturang Iranyano. Inilalathala rin ng paaralan ang diyornal na akademiko—Pananaliksik na Asyano at Aprikano.

 

Sa kasalukuyan, ang paaralan ay binubuo ng 50 guro na kinabibilangan ng 20 ganap na propesor at asistenteng propesor. 21 sa mga guro ay may digring doktoral. Bawat taon, tumatanggap din ang paaralan ng 10 dalubhasang dayuhan para magturo at iniimbitahan din ang mga iskolar na Tsino at dayuhan bilang panauhing propesor. Sa kasalukuyan, may humigit-kumulang 500 estudyante sa mga programang pang-bachelor, pang-master at pang-PhD ng paaralan. Bukod sa pagsasanay sa kahusayang pangwika, ang paaralan ay nag-aalok din ng kurso para sa pangkalahatang edukasyon at araling pambansa at panrehiyon. Nitong mahigit 50 taong nakalipas, nahubog ng SAAS ang maraming kuwalipikadong propesyonal na may kahusayang pangwika at malalim na karunungan.

Sa hinaharap, ang paaralan ay naglalayong ibayo pang mapalakas ang kapasidad sa pagtuturo at pananaliksik at mapaganda ang mga programang pang-undergraduate at pang-postgraduate para makahubog ng magagaling na propesyonal para sa bansa at itatag ang sarili bilang primera klaseng base ng pagsasanay sa mga wika na di malawakang ginagamit. Kasabay nito, itatatag din ng paaralan ang sarili bilang mahalagang base ng pananaliksik at pasusulungin ang pananaliksik sa makataong sining at mga agham na panlipunan, at araling pambansa at panrehiyon na sumasaklaw sa 26 na bansa sa Silangang Asya, Timog-silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Silangang Aprika at Kanlurang Aprika.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC