UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Kolehiyo ng Edukasyong Online at Pagpapatuloy na Edukasyon

Ang Kolehiyo ng Edukasyong Online at Pagpapatuloy na Edukasyon (Online Education and Continuing Education College, OECEC) ay itinatag noong 2013 sa pagsasama-sama ng dating Paaralan ng Pagpapatuloy na Edukasyon, Paaralan ng Pagsasanay, Paaralan ng Edukasyong Online at Sentrong Tongwen ng Pagsasanay.

Ang kolehiyo ay may isang sentro ng pagsasanay na nag-aalok ng kursong preparatoryo para doon sa mga estudyanteng nasa ilalim ng pagtangkilik ng pamahalaan bago sila magsadya sa mga unibersidad na dayuhan para sa ibayo pang pag-aaral. Mayroon din itong sentro na nasa ilalim ng Sentro ng Pagsusulit ng Ministri ng Edukasyon. Nag-aalok din ang kolehiyo ng mga kursong preparatoryo para doon sa mga estudyanteng sarilinang itinataguyod ang kanilang pag-aaral sa ibayong dagat.

Pagdating sa edukasyon para sa mga may-gulang, bawat taon ang kolehiyo ay nagtatala ng 200 estudyante, at ang mga estudyanteng ito ay hinahangaan ng kani-kanilang mga employer dahil sa kanilang pagiging bihasa sa wika. Kaugnay ng edukasyong online, masasabing naitatag ng kolehiyo ang sarili bilang isa sa mga may-pangalan sa larangan ng pagtuturo ng wika online, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga programang pandigri sa wikang Ingles, pamamahala sa negosyo, accounting, pinansiya, e-commerce, pangangasiwa at teknolohiyang pang-impormasyon, at pandaigdig na kalakalan. Sa kasalukuyan, mahigit 4,500 estudyante ang nakatala sa mga programang online ng kolehiyo. Naitatag din ng OECEC ang pakikipagtuwangan sa mahigit 20 ahensiya ng pamahalaan at pangunahing bahay-kalakal ng estado para sa pagsasanay ng mga kawani. Kabilang sa nasabing mga organo ng pamahalaan at bahay-kalakal ay Ministri ng Seguridad na Pampubliko, Administrasyong Meteorolohikal ng Tsina, Bank of China, Construction Bank of China, China National Petroleum Corporation, China Southern Airlines, at iba pa. Bukod dito, nag-aalok din ang kolehiyo ng mga kurso sa wikang Tsino sa mga estudyanteng dayuhan at mga kurso para sa madlang Tsino. 

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC