UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Departamento ng Edukasyong Pampalakasan at Pangkalusugan

Ang Departamento ng Edukasyong Pampalakasan at Pangkalusugan (Department of Physical Education, DPE) ay nag-aalok ng kurso ng edukasyong pampalakasan at pangkalusugan sa lahat ng mga estudyante ng BFSU, namamahala sa mga ekstrakurikular na aktibidad na pang-isports ng mga estudyante, nagsasanay ng iba’t ibang koponan ng unibersidad, nag-oorganisa ng mga paligsahang pang-isports at nagsasagawa ng pagtasang pampalakasan at pangkalusugan para sa mga estudyante.

Sa kasalukuyan, ang departamento ay may 16 na kawani na kinabibilangan ng 15 guro at isang full-time na asistenteng guro. Sa nasabing mga guro, 9 ang asistenteng propesor at 6 ang lektiyurer. Nagkakaloob ang mga guro ng kursong PE sa mga undergraduate ng BFSU.

Responsable rin ang departamento sa regular na pagsasanay ng 11 koponan ng BFSU na kinabibilangan ng basketbol na panlalaki, basketbol na pambabae, balibol na panlalaki, balibol na pambabae, putbol na panlalaki, badminton, tenis, pingpong, takbuhan (track and field), erobiks at paglangoy. Salamat sa magkakasamang pagsisikap ng mga guro at estudyante, magaling ang nasabing mga koponan sa iba’t ibang paligsahang pang-isports.

Noong 2010, nag-enrol ang BFSU ng isang grupo ng mga estudyanteng magaling lumangoy. Responsable ang BFSU sa kanilang pagsasanay at paligsahan, samantalang ang Paaralan ng Pandaigdig na Relasyon at Diplomasya ay siya namang bahala sa kanilang kursong akademiko.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC