UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Wika at Kulturang Europeo

Ipinagmamalaki ng Paaralan ng Wika at Kulturang Europeo (School of European Languages and Cultures, SELC), na itinatag noong 1954, ang mahabang kasaysayan nito. Kung ikukumpara sa ibang institusyong Tsino, ang paaralan ay nagtuturo ng mas maraming wikang Europeo na di-malawakang ginagamit. Sa kasalukuyan ang SELC ay nagtuturo ng 23 wika at 15 sa mga ito ay eksklusibong itinuturo ng SELC sa Tsina. Ang mga kawani ng sentro na may malaking  kakayahan sa pagtuturo at pananaliksik ay nagsisilbing gulugod para sa sentro para sa Pag-aaral na Sentral at Silangang Europeo, pambansang base ng pananaliksik sa pag-aaral sa bansa at rehiyon na kinikilala ng Ministri ng Edukasyon ng Tsina. Bilang karagdagan, ang paaralan ay nagsilbi ring punong-abala sa maraming iba pang sentro ng pananaliksik na tulad ng Finnish Study Center, the Polish Studies Center at Nordic Studies Center. Sa nagdaang animnapung taon, ang SELC ay naging isa nang sinilangan para sa mga propesyonal na nagpapakadalubhasa sa mga di-malawakang ginagamit na wikang Europeo, pambansang base para sa pag-aaral na panrehiyon, pang-wika at pang-kultura at mahalagang tsanel para sa edukasyong Sino-Europeo at pagpapalitang pang-kultura.

Ang SELC, bilang pangunahing disiplina sa Beijing, ay nagaalok ng mga programang pang-bachelor, pangmaster at pang-PhD. Hanggang noong ika-15 ng Setyembre 2015, nakatanggap na ito ng 409 na estudyante sa mga programang pang-undergraduate, 24 sa mga programang pangmaster pangmaster at 10 sa mga programang doktoral. Layon nitong humubog ng de-kalidad na mga estudyante na may kakahayang multilingguwal at komprehensibong karunungan. Bukod sa pagsasanay sa kahusayang pangwika, ang mga estudyante ay kumukuha rin ng mga kurso hinggil sa pananaliksik sa bansa at rehiyon at pananaliksik na kultural. Karamihan sa mga estudyante ng paaralan ay gumugugol ng isa o dalawang taon sa pag-aaral sa ibayong dagat. Mayroon din silang iba’t ibang pagpili na gaya ng pagkuha ng Ingles bilang ikalawang digri, o pag-aaral ng ikatlo o ikaapat na wika.

Sa kasalukuyan, may kabuuang 49 na kawani ang SELC na kinabibilangan ng 48 guro at lima sa mga ito ay ganap na propesor at 13 asistenteng propesor. 14 na guro ang may digring doktoral. Pinahahalagahan ng SELC kapuwa ang pagtuturo at pananaliksik. Naglilimbag ito ng mga magasin at diyornal na akademiko na gaya ngEastern Europe,Chinese Journal of European Languages and Cultures at European Language Teaching and Learning.Ang mga guro ng SELC ay kahanga-hangang magaling sa pagsulat ng mga tekbuk, librong reperensya, pagsasalin ng panitikan, pagpapalitang kultural, at iba pa. Marami sa kanila na gaya nina Prof. Yi Lijun, Prof. Feng Zhichen, Prof. Gong Kunyu, Prof. Wang Jun at Prof. Ding Chao ay malawakang kinikilala sa mga may kinalamang larangan at tumanggap ng maraming parangal.

Bilang mahalagang tulay ng pagpapalitang Sino-Europeo, ang SELC ay tumatanggap ng maraming delegasyon sa mataas na antas mula sa Europa. Nag-iwan sa kanila ng malalim na impresyon ang pagkakabuklud-buklod, pagiging mahigpit, at paghahangad ng mataas na uri ng kaalaman ng SELC.

Kasabay ng pagpapakilala sa Tsina ng mga wika at kulturang Europeo, ang mga guro ng SELC ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pag-iintrodyus ng wika’t kulturang Tsino sa mga bansang Europeo. Ang mga guro ng SELC ay nagsisilbi ring direktor ng mga Confucius Institute sa Eötvös Loránd University ng Hungary, Krakow ng Poland, Sofia ng Bulgaria, Palacky University ng Czech Republic, at University of Rome La Sapienza ng Italya.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC