UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Pandaigdig na Pamamahayag at Komunikasyon

 

Ang Paaralan ng Pandaigdig na Pamamahayag at Komunikasyon (School of International Journalism and Communication, SIJC) ay itinatag noong 2014, batay sa Paaralan ng Ingles at Pananaliksik na Pandaigdig na itinatag noong 2003.

 

Ang SIJC ay kumakatawan din sa moto ng paaralan sa wikang Ingles: Sarilinang Pagdidisiplina, Independensiya, Husdisya, Kooperasyon.

Nagtuturo ang SIJC ng mga estudyante sa iba’t ibang kakayahan na kinabibilangan ng kahusayan sa Ingles, kakayahan sa isa pang wikang dayuhan, at pagkadalubhasa bilang propesyonal na mamamahayag. Hinihikayat ang mga estudyante na paunlarin ang sarili sa aspektong mental, moral, panlipunan, at piskal.

Sa kasalukuyan, may labintatlong guro ang paaralan na kinabibilangan ng apat na propesor at dalawang asistanteng propesor. Labindalawa sa nasabing mga guro ay nakakuha ng digring PhD. Inaanyayahan din ng SIJC ang mga iskolar, dalubhasa sa media at mamamahayag na Tsino at dayuhan bilang part-time o bumibisitang propesor. Hinirang din bilang co-dean ang isang espesyalista sa estratehikong komunikasyon.

Kabilang sa pokus ng pagtuturo at pananaliksik ng SIJC ay pandaigdig na pamamahayag, pandaigdig na komunikasyon, komunikasyong kros-kultural, etika ng media, kasaysayan at teorya ng pag-aanunsyo at relasyong pampubliko, estratehikong komunikasyon, at kasaysayan at teorya ng pamamahayag. Sa kasalukuyan, may humigit-kumulang 200 estudyanteng undergraduate at 60 estudyanteng pangmaster ang paaralan. Magsisimula ito ng mga programang pang-PhD sa 2016.

Ang kurikulum para sa mga estudyanteng undergraduate ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi ng mga kurso: kahusayan sa wikang Ingles; pamamahayag at komunikasyon; at mga may kinalamang kurso na gaya ng diplomasyang pampubliko, pananaliksik na kultural, pulitika at iba pa. Ang mga estudyante ay inaasahang papasa sa Pambansang Pagsusulit sa Kahusayan sa Ingles, TEM-8 (Test for English Major-Band 8), sa ikaapat na taon ng kanilang pag-aaral, at maisasagawa ang tesis sa wikang Ingles.

Ang mga kurso ng pamamahayag at komunikasyon ay naglalayong magkaloob sa mga estudyante ng pagkaunawa kung paano umaandar ang media, pag-iisip bilang mamamahayag at kakayahang praktikal sa pag-uulat, pagsusulat at pag-eedit ng mga balita. Karamihan sa mga kurso ay itinuturo sa wikang Ingles. Ang mga estudyante ay kailangan ding kumuha ng mga module na gaya ng wika’t panitikang Ingles, batas, relasyong pandaigdig, kabuhayan or pangangasiwa sa negosyo.

Pinahahalagahan ng SIJC ang pagtutong pangkaranasan. Hinihikayat ang mga estudyanteng mag-ambag para sa media ng BFSU na gaya ngFirst Mover, diyaryong Ingles na nakatutok sa mga balitang pambansa at pandaigdig;107 Investigation, diyaryong Tsino na nagtatampok sa pag-uulat na komprehensibo; at Wenxin, diyaroyong Tsino hinggil sa panitikan. Bukod dito, maaari ring mag-intern ang mga estudyante sa Xinhua News Agency, China Daily, China Radio International, China’s Central Television (CCTV), Information Office ng  Konseho ng Estado, mga sangay ng pandaigdig na media na nakabase sa Beijing. Kompulsaryo ang internship sa kurso.

Nagkahanap-buhay ang mga graduate bilang mamamahayag, editor, tagapagsalin, at tagapagpangasiwa sa relasyong pampubliko, guro at mananaliksik sa edukasyon. Ang mga graduate ay nagtatrabaho sa mga sumusunod na larangan: mga organo ng pambansang pamahalaan ng Tsina na gaya ng Ministring Panlabas, Ministri ng Kultura, Panlahat na Administrasyong Pang-estado sa Isports, Ministri ng Pambansang Seguridad, at Administrasyong Pang-estado ng Industriya at Komersyo; media na gaya ng Xinhua News Agency, China Daily, CCTV, at People’s Daily; media at bahay-kalakal na dayuhan na gaya ng Associated Press at sangay sa Tsina ng Bertelsmann and Mars.

Nakikipagtulungan din ang SIJC sa mga unibersidad sa ibang bansa sa lebel na BA at MA. Kabilang sa mga partner ng paaralan sa mga undergraduate program ay Columbia University, University of Leicester, University of Queensland at National University of Ireland Maynooth. Ang mga kooperatibong programang pangmaster ng SIJC ay kinabibilangan ng BFSU-Bolton International Multimedia Journalism MA Program (aprubado ng Ministri ng Edukasyon ng Tsina), programang pangkooperasyon sa Lancaster University at University of Auckland; programa ng pagpapalitan ng mga estudyanteng MA sa University of Vienna at University of Salzburg; at mga programa ng paaralang pantag-init sa University of California at Cambridge University.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC