UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Internasyonal na Relasyon at Diplomasya

Itinatag ang Paaralan ng Internasyonal na Relasyon at Diplomasya (SIRD) noong 2006 sa pamamagitan ng pagsasama ng dating Departamento ng Diplomasya ng Paaralan ng Ingles at Pag-aaral na Pandaigdig at dating Instituto para sa mga Isyung Pandaigdig ng BFSU. Noong 2007, si Li Zhaoxing, dating Ministrong Panlabas ng Tsina ay naging Dekanong Pandangal ng SIRD. Ang SIRD ay binubuo ng Departamento ng Diplomasya, Departamento ng Pandaigdig na Siyensiyang Pulitikal, Departamento ng Siyensiyang Pulitikal at Administrasyon, Instituto sa mga Isyung Pandaigdig, Tanggapang Editoryal ngInternational Forum, Sentro para sa Pag-aaral na Pangkasarian at Pandaigdig, Sentro ng Relasyong Silangan-Kanluran, Sentro ng Pananaliksik ng United Nations at mga Organisasyong Pandaigdig, at Sentro ng Pag-aaral para sa Diplomasyang Pampubliko.

Noong 2009, ang “off-campus base” ng pagsasanay at pananaliksik ng SIRD, na pinatatakbo kasama ng Konseho ng Tsina para sa Promosyon ng Kalakalang Pandaigdig (CCPIT), ay kinilala ng pamahalaang munisipal ng Beijing bilang pangunahing “off-campus base” ng pagsasanay. Noong 2010, ang programa ng diplomasya ng SIRD ay kinilala ng Ministri ng Edukasyon bilang isa sa mga programa ng unibersidad ng Tsina na may namumukod na katangian (Batch 6). Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang programa ng diplomasya ay inilakip sa listahan.     

Sa kasalukuyan, ang SIDR ay may 25 kawani na kinabibilangan ng limang ganap na propesor at 12 asistenteng propesor. Sa nasabing mga propesor, 80% ang nag-aangkin ng digring doktoral at mahigit 50% naman ang may karanasan ng mahigit isang taong pag-aaral sa ibayong dagat.  Bukod dito, mayroon ding dalawang ekspertong dayuhan na may pangmatagalang panunungkulan at iyong iba ay may pangmadalian o “part-time” na panunungkulan o nanunungkulan bilang mga bisitang iskolar. Ang mga guro mula sa ibang mga paaralaan ng BFSU at mga alumni ng BFSU na nagtatrabaho bilang diplomata ay iniimbitahan din para maglektyur sa SIDR.

Bukod sa mga programang pang-bachelor, nag-aalok din ang SIDR ng mga programang pangmaster at pang-PhD. Ang mga programang pangmaster ng SIDR ay may kinalaman sa anim na larangan: pag-aaral na komparatibo sa mga sitemang pulitikal na Tsino at dayuhan, relasyong pandaigdig, pandaigdig na siyensiyang pulitikal, diplomasya, pag-aaral na panrehiyon, at diplomasyang pampubliko. Noong 2014, nagsimulang magtala ang SIDR ng mga estudyante sa bagong programang pang-undergraduate ng siyensiyang pampulitika at pang- administrasyon. Bawat taon, ang SIDR ay nagtatala ng 96 na estudyanteng Tsino at 15 hanggang 20 estudyanteng dayuhan sa mga programang pang-undergraduate, 40 hanggang 45 estudyanteng Tsino at 15 hanggang 20 estudyanteng dayuhan para sa mga programang pangmaster, at 4 hanggang 6 na estudyante para sa mga programang pang-PhD, at 35 hanggang 40 estudyante para sa mga programang dobleng digri.

Pinahahalagahan ng SIDR kapuwa ang kakayahang akademiko at pangwika ng mga estudyante sa pagtatakda ng kurikulum. Nagkakaloob ang SIDR ng tatlong uri ng kurso para sa mga estudyante: kurso na itinuturo sa wikang Tsino, kursong itinuturo sa wikang Ingles at kursong bilingguwal. Ang mga estudyante ay hinihilingang mag-aral para sa ikalawang digring batsilyer (bachelor’s degree) sa Ingles at kumuha ng TEM-8 (Test for English Major-Band 8). Sa pagtatapos, bawat estudyante ay kukuha naman ng digring batsilyer sa batas na ipagkakaloob ng Opisina ng Konseho ng Estado para sa mga Digring Akademiko (ang Konseho ng Estado ay Gabinete ng Tsina) at ng katunayan (certificate) para sa kambal na digri sa batas at literatura na ibibigay ng BFSU. Ang lahat ng mga kurso sa programang pangmaster para sa mga dayuhan ay itinuturo sa wikang Ingles.

Pinananatili ng SIDR ang mahigpit na pakikipagtuwang sa maraming unibersidad sa buong daigdig. Ang paaralan ay may isang kooperatibong programang batselyer-master, kasama ng University of Hawaii at mga programang pangmaster na dalawahang digri kasama ng University of Denver ng Amerika, Lancaster University ng Britanya at Peoples’ Friendship University ng Rusya. Mayroon ding mga pangmaikling panahong programa ng pakikipagpalitan ang paaralan sa ilang unibersidad ng Taiwan na gaya ng National Chengchi University, National Chung Cheng University at National Taiwan Normal University. Bukod dito, naitatag din ng SIDR ang mga mekanismo ng pakikipaglitang akademiko sa mga institusyong dayuhan. Taun-taon, ang mga guro ng paaralan ay naglalakbay sa ibayang dagat para sa pag-aaral o paglahok sa mga komperensyang akademiko. Tumatanggap din ang SIDR ng mga iskolar at dalubhasang dayuhan para sa palitang pagdalaw.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC