UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralang Gradwado ng Pagsasalin at Pagpapakahulugan

Ang Paaralang Gradwado ng Pagsasalin at Pagpapakahulugan (Graduate School of Translation and Interpreting) ay itinatag noong 1994 batay sa dating Programa ng UN para sa Tagapagsalin at Tagapagpakahulugan (interpreter) na inilunsad noong 1979. Mahigit 700 propesyonal na tagapagsalin at tagapagpakahulugan ang nahubog ng Paaralan,na naglilingkod sa mga ahensiya ng UN at ng Tsina. Ang Paaralan ay nagtatamasa ng magandang reputasyon sa loob at labas ng bansa dahil sa mahabang tradisyon at sa kahusayan nito sa paghubog ng mga tagapagsalin at tagapagpakahulugan. Pinananatili ng Paaralan ang mahigpit na pakikipagtuwangan sa mga ahensiya ng UN at iba pang mga organisasyong pandaigdig. Nagbibigay din ang Paaralan ng pagsusulit na kinomisyon ng UN para doon sa mga tagapagsalin at tagapagpakahulugang Tsino na nagnanais na mag-aplay para sa posisyon sa sistema ng UN.

Nagkakaloob din ang Paaralan ng sulong na kurso ng pagsasanay para doon sa mga tagapagsalin at tagapagpakahulugan para sa mga organisasyon at bahay-kalakal mula sa Hong Kong, Macau, Singapore, at mga organisayong nakabase sa Chinese mainland na gaya ng WTO-China Program, Agricultural Bank of China, China National Petroleum Corporation, Pamahalaan ng Guangxi Zhuang Autonomous Region at iba pa.

Ang Paaralan ay may 22 titser na full-time, tatlong propesor na part-time mula sa ibang paaralan ng BFSU at dalawang visiting professor mula sa ibang unibersidad. Ang lahat ng titser na full-time ay may mayayamang karanasan bilang tagapagsalin o tagapagpakahulugan ng mga organisayong pandaigdig na gaya ng Punong-Himpilan ng United Nations na nakabase sa New York, Opisina ng United Nations sa Geneva, UNESCO, ILO, WHO at iba pa, at gayundin sa mga pandaigdigang komperensiya na ginanap sa Tsina.

Nag-aalok ang Paaralan ng mga programang pangmaster sa pagpapakahulugan sa komperensiyang Ingles-Tsino, pagpapakahulugan sa mga komperensyang multi-lingguwal (Ingles-Tsino at Aleman/Ruso/Pranese/Espanyol/Koreano/Thai) at Master ng Pagsalin at Pagpapakahulugan (MTI). Mayroon ding programang pang-PhD sa pag-aaral sa pagsasalin at sa pag-aaral ng lingguwistiks. Sa kasalukuyan, ang Paaralan ay may mahigit 220 estudyante na kinabibilangan ng mga estudyanteng dayuhan. May pagkakataon ang mga estudyante para sa internship sa mga organisasyong pandaigdig at mga propesyonal na kompanyang tagapagsalin at tagapagpakahulugan. Karamihan sa mga nagtapos na estudyante ay nagtatrabaho sa mga departamento ng pamahalaang Tsino, opisina ng mga suliraning panlabas ng mga pamahalaang probinsyal at munisipal, kompanyang transnasyonal at mga unibersidad.

Ang Paaralan ay miyembro ng CIUTI at isa sa mga institusyong kinikilala ng United Nations para sa pagsasanay sa mga tagapagsalin at tagapagpakahulugan.

Instituto ng Pananaliksik ng Silk Road

Ang Instituto ng Pananaliksik ng BFSU (BFSU Silk Road Research Institute) ay itinatag noong 2015. Si Dr. Hsin-Kang Chang, dating presidente ng City University ng Hong Kong ang nanunungkulan bilang direktor na pandangal ng Instituto.

Layon ng instituto na ipakilala ang Belt and Road Initiative (pinaikling termino para sa land-based na Silk Road Economic Belt at 21st Century Maritime Silk Road) na iniharap ng Tsina para sa komong pag-unlad at magsilbing tulay sa pagitan ng Tsina at ibang bansa sa pagsasamantala sa bentahe sa pagtuturo at pananaliksik na multilingguwal at kros-kultural ng BFSU.

Nakahanda rin ang Instituto na pasulungin ang inobasyong pangkoopreasyon at integrasyon ng mga bansa sa kahabaan ng silk road na panlupa at pandagat. Magsisikap din ang Instituto para makalikha ng plataporma para sa pagpapalitang pangkultura sa pagitan ng Tsina at ibang bansa sa kahabaan ng Silk Road para makapag-ambag sa implementasyon ng Belt and Road Initiative.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC