UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Si Barney Glover, Ang Presidente ng Western Sydney University ng Australya, Bumisita sa BFSU

发布时间:2023-04-03

Noong ika-20 ng Marso, bumisita sa BFSU si Barney Glover, ang presidente ng WSU, kasama ang kaniyang delegasyon.

       Nagkakita si Glover at si Wang Dinghua, ang Party secretary ng CPC BFSU committee. Nagkatalakay sila tungkol sa komunikasyon ng mga estudyante at guro at proyekto ng mga graduate student.No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC