UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Bersyong Ingles ng International Studies on Confucianism, Inihayag sa BFSU

发布时间:2022-09-21

    Noong Agosto 26, ginanap sa BFSU ang seremonyang paglabas ng bersyong Ingles ng International Studies on Confucianism ng BFSU at International Confucian Association (ICA), na isinagawa ito ng Foreign Language Teaching and Research Press (FLTRP). Nagpadala si Liu Yandong, pangulo ng ICA ang liham ng pagbati para sa seremonya.

    Dumalo sa seremonya sina Chen Lai na pangalawang direktor-heneral ng ICA, Wang Nianning, Zhang Xuezhi, Li Yan, Wang Xuedian at Roger T. Ames na pangalawang president ng ICA, Jia Deyong na punong kalihim ng ICA, Yang Dan na pangalawang tagapangulo ng konseho at presidente ng BFSU at punong patnugot ng bersyong Ingles ng International Studies on Confucianism, Chen Rui na direktor ng Teaching and Publication Division ng Department of Social Sciences sa Ministry of Education (MOE), Wang Fang na tagapangulo ng konseho at tagapangulo ng FLTRP, at iba pa. Ini-unveil ang bagong issue ng International Studies on Confucianism (English edition) nina Chen Rui, Chen Lai, Jia Deyong at Yang Dan. Ang pulong ay pinangunahan ni Zhao Gang, miyembro ng konseho at pangalawang presidente ng BFSU.

    Mahalaga na publikasyon ng ICA ang International Studies on Confucianism. Kapaki-pakinabang ito upang isulong ang komunikasyon sa pagitan ng mga bansa, pagbabago sa akademya, pagpakita ng mahusay na pananaliksik at pagkakaunawaan ng mga tao. Inilunsad ng ICA at Tsinghua University ang bersyong Tsino nito noong Mayo 2021. Ang paglalathala ng bersyong Ingles ay nagtaguyod ng pagpapalaganap at pagtataguyod ng Confucianism at kulturang Tsino sa buong daigdig, nagbigay ng karunungang Tsino para sa paglutas ng mga problema sa daigdig at nakagawa ng plataporma para sa mga dalubhasa.No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC