UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Seremonyang Panalubong para sa mga Bagong Estudyante, Idinaos sa BFSU


    Idinaos sa Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU) ang seremonyang panalubong para sa mga bagong estudyante sa dyim ng silangang kampus noong ika-26 ng Setyembre, 2020. Kalahok dito ang 1,534 na undergraduate, 1,264 postgraduate at 116 estudyanteng doctoral.


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC