BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU:ssa käynnistyy kaksi uutta osastoa – Beiwai College ja Kansainvälisen hallinnon instituutti

发布时间:2019-05-29

9.huhtikuuta BFSU:ssa järjestettiin kahden uuden osaston – Beiwai Collegen ja Kansainvälisen hallinnon instituutin – perustamisseremoniat.  Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean järjestöosaston henkilöstöjaoston johtaja Sun Xueyu, Opetusministeriön korkeakoulutusosaston johtaja Zhang Daliang, BFSU:n konsistorin puheenjohtaja Han Zhen ja yliopiston rehtori Peng Long paljastivat yhdessä osastojen perustamislaatat.

Beiwai College on perustettu kehittämään korkeatasoinen henkilöstökoulutuksen malli. Mallin on tarkoitus hyödyntää BFSU:n erityispiirteitä ja vahvuuksia: se kokoaa akateemista osaamista ja resursseja yliopiston eri laitoksista ja tiedekunnista. Malli myös uudistaa tämänhetkisen kandidaattitason koulutuksen ja laajentaa opiskelijoiden akateemista horisonttia ja taitoja sekä luo kattavan, avoimen ja monialaisen kehittymismahdollisuuden opiskelijoille. Malli keskittyy kolmeen tehtävään: tutkimaan innovatiivisia kandidaattitason koulutusmalleja, kehittämään tieteidenvälisiä, monikielisiä henkilöstöalan harjoittelumalleja sekä valmistamaan tulevia opiskelijoita Kansainvälisen hallinnon instituuttiin.

Beiwai College toimii BFSU:n pilottikokeiluna muutosten tavoittelussa ja osallistuu Kiinan Double First-Class –hankkeeseen testaamalla uusia malleja ja lähestymistapoja kuten yksityistä pääsykoetta, akateemista opintopistejärjestelmää, laitostenvälistä kurssivalikoimaa ja dynaamista hallistojärjestelmää. Jos nämä todetaan toimiviksi, myös yliopiston muut laitokset ja tiedekunnat omaksuvat käytännöt.

Kansainvälisen hallinnon instituutti hyödyntää BFSU:n kansallisen pilottiprojektin tuloksia tähdätessään uusien mallien käyttöön tulevien kansainvälisissä organisaatioissa työskentelevien tieteidenvälisten ammattilaisten kouluttamisessa. BFSU:lla on positiivinen urakka uudistaa maisteriohjelmiaan ja osallistua Double First-Class -hankkeeseen.

Instituutti toimii opetuksen ja tutkimuksen keskuksena integroidessaan koulutusta, asiantuntijaryhmäopintoja ja henkilöstökehitystä. Se pyrkii kehittämään kansainvälistä tieteenalaansa ja kouluttamaan tulevia ammattilaisia kansainvälisissä organisaatioissa työskentelyyn. Tiedekunnan erityispirteitä ovat a) akateeminen opintoneuvontajärjestelmä b) innovatiivinen opetussuunnitelmien laatiminen ja koulutusmallit c) uudet hallinto- ja toimintamekanismit.

配图

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC