BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Alakohtaisen englannin kielen tiedekunta

发布时间:2019-05-29

Alakohtaisen englannin kielen tiedekunta (The School of English for Specific Purposes eli SESP) perustettiin syyskuussa 2008, ja se keskittyy opetukseen sekä tutkimukseen. Tiedekunta tarjoaa englannin kielen kandidaatti- ja maisteritason kursseja niille opiskelijoille, joiden pääaine ei ole englanti ja jotka haluavat kaksoistutkinnon ja kaksoispääaineen englannin kielessä tai ovat kiinnostuneita akateemisen englannin opiskelusta jossain BFSU:n muista tiedekunnista. SESP tekee tutkimusta akateemisen englannin kielen opetuksesta ja alakohtaisen englannin kielen opetuksesta. Tiedekunnan tarkoitus on vahvistaa englannin kielen ja kulttuurin opetusta opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen keinoin, jotta opiskelijoista tulisi tieteidenvälisiä ja monikielisiä.

SESPissä on opiskelee tällä hetkellä noin 2000 kaksoistutkintoon tai kaksoispääaineeseen tähtäävää kandidaattitason opiskelijaa sekä 500 maisteri- tai tohtoritason opiskelijaa. SESPissä alkaa syyskuussa 2016 ohjelma kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuneille MTI (Master of Translation and Interpreting) -opiskelijoille.

SESPin kursseilla ryhmäkoko on pieni, ja kurssit on räätälöity sopimaan opiskelijoiden tarpeisiin ja kykyihin. Kursseilla painotetaan käytännön oppimista, tarjotaan monenlaisia kehittymismahdollisuuksia, kehitetään kansainvälisyyttä Kiinan näkökulmasta, laajennetaan käsitystä koulutuksesta ja luodaan tieteidenvälisiä yhteyksiä. Kursseilla tehdään kuuntelu-, puhumis-, lukemis-, kirjoittamis- ja käännösharjoituksia. Ammatillisesti suuntautuneihin kursseihin kuuluu kulttuurienvälistä viestintää, ESP:tä, kieli- ja käännösopintoja sekä kirjallisuus- ja kulttuuriopintoja.

SESPissä työskentelee 52 henkilöä, joista 50 on kokopäiväistä. Tiedekunnassa on kolme professoria ja kuusitoista apulaisprofessoria. Viidellätoista tiedekunnan jäsenellä on tohtorintutkinto.

SESPillä on yhteistyöprojekteja ja jokavuotinen asiantuntijoiden vierailuohjelma Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion Skagit Valley Collegen kanssa. Vaihtokumppaneita ovat tällä hetkellä Kansasin yliopisto Yhdysvalloissa ja Cambridgen yliopisto Britanniassa.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC