BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Espanjan ja portugalin kielten laitos

发布时间:2019-05-29

Espanjan kielen ohjelma aloitettiin BFSU:ssa 1952 ja portugalin ohjelma 1961; kummatkin olivat silloin alallaan ensimmäisiä Kiinassa. Vuosien varrella Espanjan ja portugalin kielten laitos on vaikuttanut merkittävästi poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuurivaihtoon Kiinan ja espanjaa sekä portugalia puhuvien maiden välillä.

Espanjan kielen ohjelma sai vuonna 1979, ensimmäisenä Kiinassa, luvan tarjota ylemmän korkeakoulututkinnon espanjan kielessä. Vuonna 1996 ohjelma sai ensimmäisenä Kiinassa alkaa tarjota tohtorintutkintoon johtavia opintoja. Espanjan kielen ohjelma sai vuonna 2010 aseman Pekingin alueen keskeisenä kieliohjelmana.

Espanjan kielen ohjelma pyrkii siihen, että valmistuvat opiskelijat olisivat päteviä ammattilaisia, joilla on hyvä kielitaito ja jotka toimivat esimerkiksi diplomatian, kansainvälisen kaupan, koulutuksen, kulttuurin, tieteen ja teknologian sekä median aloilla. Espanjan ohjelmassa on 25 opettajaa, joista 4 on professoria ja 5 apulaisprofessoria. Joka vuosi laitos palkkaa kaksi ulkomaalaista opettajaa. Portugalin ohjelmassa on kahdeksan opettajaa, joista kuusi on kiinalaisia ja kaksi ulkomaalaisia.

Laitoksen espanjan kielen ohjelmassa alemman korkeakoulututkinnon voi suorittaa neljässä vuodessa ja ylemmän korkeakoulututkinnon kolmessa vuodessa. Opiskelijat erikoistuvat kielitieteeseen, kirjallisuuteen, kääntämiseen tai espanjankielisten maiden tutkimukseen. Tohtoriohjelma kestää 3-4 vuotta, ja siinä voi erikoistua Latinalaisen Amerikan kirjallisuuteen tai tulkkaamiseen. Portugalin kielen ohjelmassa alempi korkeakoulututkinto suoritetaan neljässä vuodessa, joista kaksi ensimmäistä ja viimeinen opiskellaan Kiinassa, kolmas vuosi ulkomailla. Ylempi korkeakoulututkinto kestää kolme vuotta, ja siinä keskitytään kääntämiseen tai Brasilian ulkopolitiikkaan ja Kiinan-suhteisiin.

Espanjan ja portugalin kielten laitos on aina ollut johtavassa asemassa alansa kielenopetuksessa ja tutkimuksessa Kiinassa. Tähän mennessä laitokselta on valmistunut yli 2500 espanjan kielen ammattilaista, joista yli 2200 kandidaattia, yli 150 maisteria ja 12 tohtoria. Portugalin kielen ohjelmasta on valmistunut yli 500 opiskelijaa. He työskentelevät esimerkiksi diplomaatteina, kääntäjinä ja tulkkeina, professoreina ja toimittajina valmistumisensa jälkeen.

Laitoksella on vaihto-ohjelma espanjaa ja portugalia puhuvien maiden johtavien yliopistojen kanssa, ja joka vuosi monet opiskelijat menevät näihin yliopistoihin vaihto-opiskelijoiksi. Laitos on yhteistyössä National Autonomous University of Mexico -yliopiston kanssa perustanut Meksikon opintojen keskuksen edistääkseen akateemista yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa. Lissabonin yliopiston kanssa laitos on perustanut konsortion, jonka tehtävä on edistää kieli- ja kulttuuriyhteistyötä sekä -vaihtoa Kiinan ja portugalia puhuvien maiden välillä kielenopetuksen alalla.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC