BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Euroopan kielten ja kulttuurien tiedekunta

发布时间:2019-05-29

BFSU:n Euroopan kielten ja kulttuurien tiedekunnalla (SELC) on pitkä historia; se perustettiin 1954, ja nykyään tiedekunnassa opetetaan useampaa vähän käytettyä Euroopan kieltä kuin muissa Kiinan yliopistoissa. SELCissä opetetaan kahtakymmentäkolmea kieltä, joista viittätoista voi Kiinassa opiskella ainoastaan täällä. Tiedekunnan jäsenet ovat kyvykkäitä opettajia ja tutkijoita, ja he muodostavat tukipilarin Keski- ja Itä-Euroopan keskukselle, joka on Kiinan opetusministeriön nimittämä alueellisten ja maakohtaisten opintojen kansallinen tutkimuskeskus.

Lisäksi tiedekunnassa on useita muita tutkimuskeskuksia, kuten Suomen, Puolan ja Pohjoismaiden opintojen keskukset. Kuluneiden kuudenkymmenen vuoden aikana SELCistä on tullut tukikohta vähemmän puhuttuihin eurooppalaisiin kieliin erikoistuneille ammattilaisille, ja tiedekunta on myös kansallinen alue-, kieli- ja kulttuuriopintojen keskus sekä tärkeä väylä Kiinan ja Euroopan välisessä koulutus- ja kulttuurivaihdossa.

SELC on Pekingissä tärkeänä pidetty avaintieteenala, ja se tarjoaa kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkintoja. Syyskuussa 2015 SELCissä oli 409 läsnäolevaa opiskelijaa kandidaattitason ohjelmissa, 24 maisteriohjelmissa ja 10 tohtoriohjelmissa. Tiedekunta pyrkii tukemaan hyviä opiskelijoitaan tarjoamalla heille monipuolisen kielitaidon ja kattavat tiedot ja taidot aineissaan. Kielitaitokurssien lisäksi opiskelijat suorittavat alue- ja maakohtaisia opintoja sekä kulttuuriopintoja. Useimmat opiskelijat viettävät yhden tai kaksi lukukautta opiskellen ulkomailla. Heillä on myös mahdollisuus opiskella englantia kaksoistutkintona tai lukea kolmatta ja neljättäkin kieltä.

SELCin henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä 49 jäsentä, joista 48 on opettajia. Opettajista viisi on professoreita, ja neljä professoreista ohjaa tiedekunnan tohtoriopiskelijoita. Tiedekunnassa on kolmetoista apulaisprofessoria, ja kaikkiaan neljällätoista henkilökunnan jäsenellä on tohtorintutkinto. SELCissä panostetaan yhtäläisesti opetukseen ja tutkimukseen, ja tiedekunta julkaisee lehtiä ja aikakausjulkaisuja kutenEastern EuropeChinese Journal of European Languages and CulturesjaEuropean Language Teaching and Learning.Tiedekunnan jäsenet ovat menestyneet erittäin hyvin oppikirjojen ja kokoomateosten laatimisessa, kirjallisuuden kääntämisessä, kulttuurivaihdon saralla jne., ja monet heistä, kuten professorit Yi Lijun, Feng Zhichen, Gong Kunyu, Wang Jun ja Ding Chao ovat arvostettuja kieliyhteisöissään ja voittaneet useita palkintoja.

SELC on tärkeä väylä Kiinan ja Euroopan välisessä vaihdossa, ja joka vuosi tiedekunnassa vierailee Euroopasta monia korkean tason valtuuskuntia, joihin SELCin yhteiskuuluvuuden tunne, perusteellisuus ja erinomaisten tulosten tavoittelu tekevät erittäin hyvän vaikutuksen.

Sen lisäksi että tiedekunta esittelee ja tuo eurooppalaisia kieliä ja kulttuureita Kiinaan, henkilökunta on myös aktiivisesti vienyt kiinan kieltä ja kulttuuria Euroopan maihin. Tiedekunnan opettajat ovat toimineet Konfutse-instituuttien johtajina Eötvös Loránd -yliopistossa Unkarissa, Krakovassa Puolassa, Sofiassa Bulgariassa, Palacky-yliopistossa Tsekissä ja Rome La Sapienza -yliopistossa Italiassa.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC