دانشکده ی آسیا آفریقا

دانشکده ی آسیا آفریقا ی( گروه زبانهای آسیا آفریقا ی سابق)  دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن در سال 1961 تاسیس شد. در حال حاضر، این دانشکده برای مقطع  کارشناسی، به تاسیس16  رشته ی تخصصی زبان ، 17  واحد درسی زبانهای خارجی ، جمعا آموزش 33 زبان از زبانهای آسیا و آفریقا پرداخته است که از قدیمی ترین و دارای بیشترین رشته ی زبانهای غیر رایج آسیا آفریقا در دانشگاه های مربوط به زبان  سراسر چین به حساب می آید. دانشکده دارای مرکز تحقیقات جنوب شرق آسیا ،  مرکز تحقیقات جنوب آسیا،  مرکز تحقیقات غرب آسیا و آفریقا ، مرکز تحقیقات کره ی شمالی و جنوبی،  مرکز تحقیقات سیریلانکا،  مرکز تحقیقات اندونزی،  مرکز تحقیقات ایران شناسی می باشد. مجله علمی “مطالعات آسیا آفریقایی” دانشکده به طور منظم منتشر می شود.

دانشکده ی آسیا آفریقا دارای 50 نفر مدرس که در میان آنها، 20 نفردانشیار و استادیار  و در بین آنها 21 نفر دارای مدرک دکترا می باشند و هر سال تعداد بیش از 10 نفر کارشناس زبانهای خارجی برای تدریس استخدام می شوند. و این کارشناسان اساتید چینی مشهوری هستند که معمولا به عنوان استاد افتخاری در دانشگاه تدریس می کنند. در حال حاضر در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا نزدیک به 500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. دانشکده همزمان با تربیت و آموزش زبان  همچنین به آموزش عمومی، تنظیم واحد درسی مطالعات منطقه ای ، شکل دهی پایه های آموزش کاربردی عملی چینی – آسیا و آفریقا و گشودن دیگر متدهای آموزشی خاص پرداخته است.  بیش از 50 سال است که این دانشکده به پرورش تعداد زیادی از دانشجوی زبان های خارجی با پایه ی آموزشی محکم، دانش گسترده و به طور کلی با کیفیت بسیار عالی، با مهارت آموزش چند زبانه و همه جانبه و پرورش نخبگان در زمینه ی زبانهای غیر رایج پرداخته است.

اهداف تشکیل این دانشکده : آموزش جامع، تحقیقات بنیادی،  داشتن یک مقطع کارشناسی کامل و سیستم آموزشی برای کارشناسی ارشد، آموزش مهارتهای چند زبانه و همه جانبه برای کشور، پرورش استعدادهای بین المللی با کیفیت بالا است که چنین اهدافی این دانشکده را به پایگاه تربیت فرهیختگان زبانهای غیر رایج مبدل نموده است. همزمان  و به همراهی با استراتژی روابط خارجی کشور و پوشش دادن شش منطقه ی بزگ مانند آسیای شرقی ، آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا، غرب آسیا، شرق آفریقا، غرب آفریقا و بیست و شش کشور می پردازد. همچنین پژوهشهای این دانشکده  ادبیات، علوم انسانی و  سنتهای اجتماعی  و مقایسه ی چند ملیتی و  منطقه ای را در بر می گیرد. نتایج  سطح بالای تحقیقاتی ، ارائه ی خدمات برای آموزش و پرورش نخبگان در زمینه ی زبانهای غیر رایج و پرداختن به نیازهای جامعه این دانشکده را به عنوان یک پایگاه مهم برای مطالعات منطقه ای و مقایسه ا ی کشورهای آسیایی آفریقایی تبدیل کرده است.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC