دبورا تری، رئیس دانشگاه کوئینزلند استرالیا از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد

发布时间:2023-04-06

در 31 مارس، دبورا تری، رئیس دانشگاه کوئینزلند در استرالیا، در راس هیئتی از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد. رئیس دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و معاون دبیر کمیته حزب یانگ دان با دبورا تری ملاقات کرد و دو طرف "توافقنامه تبادل دانشجو بین دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و دانشگاه کوئینزلند " را امضا کردند.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC