آندری کارول رئیس دانشگاه ملی بلاروس از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد

发布时间:2023-04-06

در 23 مارس، آندری کارول، رئیس دانشگاه دولتی بلاروس، در راس ھیئتی از دانشگاه مطالعا ت زبان ھای خارجی پکن بازدید کرد.  رئیس دانشگاه مطالعات زبان ھای خارجی پکن و معاون دبیر کمیتھ حزب یانگ دان با کارول ملاقات کرد و دو طرف "توافقنامھ تبادل دانشجو بین دانشگاه مطالعات زبان ھای خارجی پکن و دانشگاه دولتی بلاروس" را امضا کردند


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC