وب سایت پورتال چند زبانه BFSU به تازگی ارتقا یافته است و اولین دسته از وب سایت های 6 زبانه به طور رسمی راه اندازی شده است.

发布时间:2022-10-13

در 25 سپتامبر، وب سایت پرتال چند زبانه دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن ارتقا یافت و اولین دسته از وب سایت های 6 زبانه شامل عربی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، آلمانی و ژاپنی رسماً راه اندازی شد

.

آدرس وب سایت چندزبانه اصلاح شده جدید:

زبان انگلیسی http://en.bfsu.edu.cn/

زبان عربیhttps://global.bfsu.edu.cn/ar/

زبان فرانسوی https://global.bfsu.edu.cn/fr/

زبان روسی https://global.bfsu.edu.cn/ru/

زبان اسپانیاییhttps://global.bfsu.edu.cn/es/

زبان آلمانیhttps://global.bfsu.edu.cn/de/

زبان ژاپنیhttps://global.bfsu.edu.cn/ja/


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC