اردوی تابستانی روسیه "فرهنگ زیبا" در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن افتتاح شد

发布时间:2022-08-20

در روز اول ماه اوت، اردوی تابستانی روسیه "فرهنگ زیبا" در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن به طور آنلاین افتتاح شد. اینارا گوسینوا، رئیس معاون دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو و جیا ونجیان، معاون دبیر کمیته حزب کمونیست چین و نایب رئیس دانشگاه در مراسم افتتاحیه شرکت کردند.

این کمپ تابستانی با حمایت مالی مرکز تبادل و همکاری زبان های خارجی چینی وزارت آموزش و پرورش، توسط دفتر موسسه کنفوسیوس در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و موسسه تحقیقات خارجی انجام می شود که یک پروژه تبادل فرهنگی ملی است که توسط دفتر موسسه کنفوسیوس در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن برای دوستداران زبان چینی روسی برنامه ریزی شده است. کمپ تابستانی 8 روزه بر یادگیری چینی و تجربه فرهنگی چینی تمرکز دارد. با توجه به سطح زبان چینی و علایق اردونشینان روسی، دوره های آموزشی عملی چینی، دوره های ضبط طولانی و یک سری سخنرانی های فرهنگی وجود دارد.

در تعطیل تابستان 2022، دفتر مؤسسه کنفوسیوس از مزایای چند زبانه دانشگاه ادامه استفاده خواهد کرد و 10 برنامه تبادل فرهنگی آنلاین "پل چینی"، از جمله 6 کمپ تابستانی برای زبان آموزان چینی در روسیه، ویتنام، مالزی، کشورها و مناطق فرانسوی زبان، کشورهای عربی و 4 کمپ تابستانی برای زبان آموزان چینی در تمام جهان. این کمپ تابستانی دارای موضوعات مختلفی از جمله «تصور چینی»، «برخورد با چین»، «زیبایی و فرهنگ»، «جذابیت شخصیت های چینی» و «غذاهای چینی» است. تاکنون تعداد متقاضیان 10 اردو تابستانی بیشتر از 1000 نفر است و 5 اردو تابستانی افتتاح شده است.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC