رئيس پنگ لانگ از مجارستان بازدید کرد

彭校长访问匈牙利配图

رئيس پنگ لانگ از 3 تا 6 اکتبر به مجارستان رفت. وی در جشن دهمین سالگرد موسسه کنفوسیوس در دانشگاه اوتووس لوراند شرکت کرد.

این جشن در بعد از ظهر روز 5 اکتبر برگزار شد.  در این مراسم  لیو یونشان  عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، مارتا ماتریا نایب رئیس مجلس شورای ملی مجارستانی، ایستوان ایگیارتو وزیر امور خارجه مجارستان در دیپلماسی فرهنگی و علوم ، بارنا مزی  رییس دانشگاه اوتووس لوراند ، سیلاس سیسیلیا سفیر مجارستان در چین، دوان جیولانگ سفیر چین در مجارستان، خو لین مدیر اجرایی موسسه کنفوسیوس و رییس ستاد،  ما جیانفی  معاون اجرایی موسسه کنفوسیوس   و رئيس دانشگاه زبان های خارجی پکن شرکت کردند. رئیس پنگ لانگ در طول اقامت خود، در نشست 2016 شورای موسسه کنفوسیوس در دانشگاه اوتووس لوراند حضور یافتند. همچنین رییسپنگ لانگ در مراسم دانشگاه اوتووس لوراند شرکت کرد که در طی این مراسم به  خانم لین خو دکترای افتخاری اعطا شد، با سفیر چین در مجارستان و نیز رئیس دانشگاه اوتووس لوراند ملاقات کردند.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC