برگزاری دوره سالانه قانون و فرهنگ چینی به طور رسمی توسط دانشگاه زبانهای خارجی پکن و دانشگاه سیلسیا

新增语种新闻配图

در 15 اکتبر،   دوره سالانه  قانون و فرهنگ چینی به طور رسمی در دانشگاه سیلسیا به عنوان یک برنامه مشترک بین دانشگاه زبانهای خارجی پکن و دانشگاه سیلسیا راه اندازی شد.
این برنامه سالانه یکی از فعالیت هایی است که از طریق یک تفاهم نامه بین دو دانشگاه مورد توافق با هدف همکاری های بیشتر بین دو طرف قرار گرفته است. بیش از ده استاد از دانشکده زبان و فرهنگ اروپایی و دانشکده حقوق دانشگاه پکن برای  سخنرانی درخصوص حقوق و فرهنگ چین در دانشگاه سیلسیا ارسال خواهند شد . این دوره با  سخنرانی در زمینه  فلسفه چینی، زندگی روزانه مردم چین در دوران مدرن و همچنین تبادلات میان فرهنگی چین- لهستان ، که توسط لی یینان  از دانشکده زبان و فرهنگ اروپایی ارائه شده است، آغاز گردید


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC