زيارات القادة الأجانب للجامعة


سال ۲۰۱۴ ماه مه رییس جمهوری پرتقال جناب آقای آنیبال کاواکو سیلوا از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۱۴ ماه مه صدراعظم کشور مالزی جناب آقای نجیب از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۱۳ ماه ژوئن صدراعظم جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی جناب آقای هایله مریم دسالین از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۱۳ ماه مه رییس جمهوری اروگوئه جناب آقایخوزه موخیکااز دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۱۲ ماه سپتامبر صدراعظم جمهوریلتونیجناب آقای ولدیس دومبرو سکیس از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد.

سال ۲۰۱۲ ماه مارس شاهزاده ابوظبی شیخ محمد بن زاید آل نهیان از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۱۱ ماه دسامبر رییس جمهوری لهستان جناب آقای برونیسلاو کوموروفسکی از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۱۱ دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن دکتر افتخاری خود را به رییس جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا جناب آقایراجاپاکسااعطاء کرد.

سال ۲۰۱۰ رییس فدراسیون روسیه جناب آقایدمیتری مدودفبا دانشجویان دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن ملاقات کرد .

سال ۲۰۰۹ صدراعظم جمهوری مجارستان جناب آقای ویکتور اوربان از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۰۹ دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن دکتر افتخاری خود را به معاون صدراعظم فدراسیون روسیه جناب آقای ژوکاو اعطاء کرد.

سال ۲۰۰۹ صدراعظم سابق فرانسه جناب آقای رافرین از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۰۸ معاون صدراعظم جمهوری بلغارستان جناب آقای دانیل والچو از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۰۷ دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن با دانشکاه کلانیا سریلانکا توافقنامه همکاری را امضاء کرد .رییس جمهوری چین جناب آقای هوجین تو و رییس جمهوری سریلانکا جناب آقایراجاپاکساهم در این مراسم خضور داشتند .

سال ۲۰۰۶ رییس رومانی جناب آقایترایان باسسکوبا دانشجویان و استادان دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن ملاقات کرد .

سال ۲۰۰۲ نخست وزیر لوکزامبورگ جناب آقایژان-کلود یونکراز دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .

سال ۲۰۰۱ دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن دکتر افتخاری خود را بهسلطان برونیدارالسلامحسن البولکیاهاعطاء کرد.

سال ۱۹۹۵ صدراعظم آلمان کاهل از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد .آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC