PEKINGSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ

BFSU hostila fórum o výuce cizích jazyků v základním vzdělávání

发布时间:2022-06-08

Dne 13. května se konalo na půdě BFSU fórum na téma „Reforma a rozvoj výuky cizích jazyků v základním vzdělávání 2022“. Fórum, které společně zorganizovaly nakladatelství Výuka a výzkum cizích jazyků a kancelář přijímacího řízení BFSU, proběhlo za podpory Čínské společnosti pro vzdělávání.

Člen Stálého výboru a zástupce generálního tajemníka Čínského lidového politického poradního shromáždění a místopředseda Ústředního výboru Čínské asociace pro podporu demokracie Ču Jung-sin přednesl projev na téma „Reforma a inovace základního vzdělávání“. Ředitel odboru základního vzdělávání ministerstva školství Lü Jü-kang přednesl projev na téma „Inovace vzdělávání a podpora rozvoje základního vzdělávání“. Předseda univerzitní rady BFSU Wang Ting-chua přednesl projev „Poslání a odpovědnost čínských učitelů cizích jazyků v nové éře“.

Na setkání, které probíhalo online, se sešli kromě zástupců vzdělávacích institucí, učitelů angličtiny a ředitelů škol, také výzkumní pracovníci v oblasti výuky angličtiny a mezinárodního vzdělávání, členové Aliance základen pro výchovu mezinárodních talentů BFSU a členové Čínské společnosti pro vzdělávání. V rámci fóra společně diskutovali o inovacích vzdělávání a možnostech profesního rozvoje pedagogických pracovníků na pozadí nové reformy kurikula.

Výstupem fóra pak byla výroční zpráva věnující se této problematice.NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC