PEKINGSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ

Zahajovací ceremoniál a fórum Společenství pro mezinárodní regionální studia

发布时间:2022-05-15

Dne 29. dubna 2022 se na Pekingské univerzitě zahraničních studií konal ceremoniál, jímž byla zahájena činnost Společenství pro mezinárodní regionální studia (Consortium for Country and Area Studies, CCAS). Ceremoniál následovalo fórum věnující se otázkám rozvoje této disciplíny v budoucnosti.

Společenství pro mezinárodní regionální studia bylo vytvořeno z popudu Globální aliance univerzit zahraničních studií (Global Alliance of Foreign Studies Universities, GAFSU) a na zahajovací fórum, jehož motto znělo: „Vzájemným porozuměním k lepšímu světu“, byli pozváni akademičtí pracovníci ze 181 zemí, hovořící více než 100 jazyky.

Účastníky fóra přivítal Jang Tan, generální ředitel GAFSU a rektor BFSU, a ve svém projevu popsal tři hlavní důvody, které vedly k vytvoření Společenství pro mezinárodní regionální studia. Tím prvním byla potřeba vypořádání se s globálními výzvami a sdílení globálních příležitostí prostřednictvím spolupráce akademických pracovníků z oblasti regionálních studií v globálním měřítku. Druhým důvodem pak byla snaha o prolomení bariér za účelem podpory interdisciplinarity a rozvoje akademických inovací. Posledním důležitým aspektem bylo přání vybudovat společenství, které by umožnilo účast akademických pracovníků z různých koutů světa, a zejména pak z rozvojových zemí.

Poté byl prostor věnován několika řečníkům, mezi nimiž nechyběli bývalá generální ředitelka UNESCO Irina Bokovová, rektor Šanghajské univerzity mezinárodních studií Li Jen-sung, rezidentní koordinátor OSN v Číně Čchang Čchi-te, děkan fakulty regionálních studií Pekingské univerzity Čchien Čcheng-tan, ředitel politologického ústavu Čínské akademie sociálních věd Čang Šu-chua a ředitel ústavu čínských studií Univerzity Fu-tan Čang Wej-wej.

Po skončení úvodní části předseda univerzitní rady BFSU Wang Ting-chua, generální ředitel GAFSU a rektor BFSU Jang Tan a předseda Mezinárodní konfuciánské asociace Roger T. Ames společně odhalili plaketu CCAS, bylo představeno logo společenství i jeho aspirace.

Následně bylo zahájeno fórum, na němž promluvilo několik významných hostů na vybraná témata týkající se regionálních studií, možností spolupráce a budoucích vizí.


NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC