ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Чен Япин

 • жена

 • доктор, професор

 • Фу Мейжун

 • жена

 • доктор, професор

 • Гън Липин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Хоу Илин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Дзин Лимин

 • жена

 • доктор, професор

 • Дзин Ли

 • жена

 • доктор, професор

 • Лан Чун

 • жена

 • доктор, професор

 • Ли Лиуен

 • жена

 • доктор, професор

 • Ли Цикън

 • мъж

 • доктор, професор

 • Ма Хайлян

 • мъж

 • доктор, професор

 • Ма Хуйдзюан

 • жена

 • доктор, професор

 • Пан Джъмин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Шъ Тунюн

 • жена

 • доктор, професор

 • Сун Йоуджун

 • мъж

 • доктор, професор

 • Тао Дзядзюн

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Лия

 • жена

 • доктор, професор

 • Уан Джанпън

 • мъж

 • доктор, професор

 • Сие Тао

 • мъж

 • доктор, професор

 • Ян Сюейен

 • жена

 • доктор, професор

 • Джан Дзиен

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джан Лиен

 • жена

 • доктор, професор

 • Джан Уей

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джан Дзайсин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джан Джундзай

 • мъж

 • професор

 • Джао Гуосин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джун Мейсун

 • жена

 • професор

 • Джоу Йен

 • жена

 • доктор, професор

 • Дзън Чън

 • мъж

 • професор

 • Чен Хуей

 • жена

 • доктор, професор

 • Чен Ланфан

 • жена

 • доцент

 • Чен Ли

 • жена

 • доктор, доцент

 • Дай Нин

 • жена

 • доцент

 • Гун Йен

 • жена

 • доцент

 • Гуо Ялин

 • жена

 • доцент

 • Хъ Дзин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Къ Къър

 • жена

 • доцент

 • Ли Йоууен

 • жена

 • доктор, доцент

 • Лин Йен

 • жена

 • доктор, доцент

 • Лиу Куйлан

 • жена

 • доктор, доцент

 • Циу Дзин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Шен Чанин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Шен И

 • мъж

 • доцент

 • Сун Юнфън

 • мъж

 • доцент

 • Сун Сандзюн

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Тън Дзимън

 • мъж

 • доцент

 • Уей Джън

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ся Юйхъ

 • жена

 • доцент

 • Уан Сяомей

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Сяоин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Дженпин

 • жена

 • доктор, доцент

 • У Цин

 • жена

 • доктор, доцент

 • У Уенан

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Ся Дъншан

 • мъж

 • доктор, доцент

 • И Йен

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джан Фън

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джао Дун

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джоу Уей

 • жена

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC