ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РУСКИ ЕЗИК

 • Дай Гуйдзюй

 • жена

 • доктор, професор

 • Гуо Шуфен

 • жена

 • доктор, професор

 • Хуан Мей

 • жена

 • доктор, професор

 • Лиу Сумей

 • жена

 • професор

 • Ли Сяндун

 • жена

 • доктор, професор

 • Шъ Тиецян

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Лийе

 • мъж

 • доктор, професор

 • У Айхуа

 • жена

 • доктор, професор

 • Цай Хуей

 • жена

 • доктор, доцент

 • Гуо Шъцян

 • мъж

 • доцент

 • Хъ Фан

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ли Куй

 • жена

 • доктор, доцент

 • Мяо Шу

 • жена

 • доктор, доцент

 • Пан Юецин

 • жена

 • доцент

 • Йен Хунбо

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джоу Цинбо

 • мъж

 • доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC