ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 • Чен Ин

 • жена

 • доктор, професор

 • Дин Чао

 • мъж

 • доктор, професор

 • Къ Дзин

 • жена

 • доктор, професор

 • Уан Дзюн

 • мъж

 • професор

 • Джао Ган

 • мъж

 • доктор, професор

 • Цао Дзинган

 • мъж

 • доцент

 • Дун Сисяо

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Гуо Сяодзин

 • жена

 • доцент

 • Ли Ин

 • жена

 • доктор, професор

 • Лин Уеншуан

 • жена

 • доктор, доцент

 • Пан Дзиян

 • жена

 • доктор, доцент

 • Тиен Дзиендзюн

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Уей И

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уен Джън

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Сюй Уейджу

 • жена

 • доцент

 • Сюй Йени

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ян Фъншан

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джао Цин

 • жена

 • доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC