ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ВИСШ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРЕВОДАЧЕСКА НАУКА

 • Ли Чаншуан

 • мъж

 • професор

 • Уан Лиди

 • мъж

 • доктор, професор

 • Ли Джънжен

 • мъж

 • професор

 • Сюй Янан

 • жена

 • професор

 • Дзян Фънся

 • жена

 • доктор, доцент

 • Лян Ин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Яо Бин

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Hannelore Lee-Jahnke

 • жена

 • професор

 • Martin Forstner

 • мъж

 • доктор, професор


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC