ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Чен Сяомин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Гао Юйхуа

 • жена

 • доктор, професор

 • Ли Мин

 • жена

 • доктор, професор

 • Луо Сяодун

 • жена

 • доктор, професор

 • Шъ Юнтао

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уей Чунсин

 • мъж

 • доктор, професор

 • У Лидзюн

 • жена

 • доктор, професор

 • Дин Циджен

 • мъж

 • доцент

 • Хан Дженхуа

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Хъ Иуей

 • жена

 • доцент

 • Дзян Уенйен

 • жена

 • доктор, доцент

 • Дзин Маншън

 • мъж

 • доцент

 • Ли Мин

 • жена

 • доцент

 • Лиу Фанфан

 • жена

 • доцент

 • Лиу Дзихун

 • жена

 • доцент

 • Люй Диенуен

 • жена

 • доцент

 • Люй Сяопън

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ци Байхуа

 • жена

 • доктор

 • Жан Лихуа

 • жена

 • доктор, доцент

 • Тан Лицюн

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Дзихун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Шуанмей

 • жена

 • доктор, доцент

 • У Съна

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ян Чун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джан Дан

 • жена

 • доцент

 • Джан Хун

 • жена

 • доцент

 • Джан Хунбо

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джан Лин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ма Сяодун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джао Мяо

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джу Юн

 • мъж

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC