ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ФАКУЛТЕТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 • Хан Жуйсян

 • мъж

 • доктор, професор

 • Дзя Уендзиен

 • мъж

 • доктор, професор

 • Лиу Лицюн

 • мъж

 • професор

 • Циен Минжу

 • жена

 • доктор, професор

 • Жен Уейдун

 • жена

 • доктор, професор

 • Уан Дзиенбин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Яо Сяоджоу

 • мъж

 • доктор, професор

 • Яо Йен

 • жена

 • доктор, професор

 • Гу Му

 • жена

 • доктор, доцент

 • Гуо Цяолин

 • жена

 • доцент

 • Ли Пин

 • жена

 • доцент

 • Ли Уенхун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Мяо Юйлу

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Дзин

 • жена

 • доцент

 • Уан Липин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Джунсин

 • жена

 • доктор, доцент

 • У Дзян

 • жена

 • доктор, доцент

 • Сюй Лихуа

 • жена

 • доцент

 • Джан Сяолин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джао Циен

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джоу Хайся

 • жена

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC