ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ФАКУЛТЕТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

 • Чъ Лин

 • жена

 • доктор, професор

 • Фу Жун

 • мъж

 • професор

 • Ли Хунфън

 • жена

 • доктор, професор

 • Ма Сяохун

 • мъж

 • професор

 • Уан Джу

 • мъж

 • професор

 • Чен Уей

 • жена

 • доцент

 • Дай Дунмей

 • жена

 • доктор, доцент

 • Фу Шаомей

 • жена

 • доцент

 • Ли Шухун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Шао Уей

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Дзихуй

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джан Мин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джан Инсюан

 • жена

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC