ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ФАКУЛТЕТ ПО ИСПАНСКИ И ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК

 • Чан Фулян

 • мъж

 • доктор, професор

 • Чан Шъжу

 • мъж

 • доктор, професор

 • Лиу Дзиен

 • мъж

 • професор

 • Джън Шудзиу

 • мъж

 • доктор, професор

 • Хъ Сяодзин

 • жена

 • доктор, доценн

 • Ли Дзие

 • жена

 • доктор, доцент

 • Лиу Юанци

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Шъ Цин

 • жена

 • доцент

 • Сюй Лей

 • жена

 • доцент

 • Йе Джълян

 • мъж

 • доцент

 • Джан Сяофей

 • жена

 • доцент

 • Джоу Хандзюн

 • мъж

 • доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC