ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 • Хуо Уеймин

 • мъж

 • доцент

 • Ли Ли

 • жена

 • доцент

 • Лиу Баогуй

 • мъж

 • доцент

 • Лиу Сяомей

 • жена

 • доцент

 • Ма Дзинйен

 • жена

 • доцент

 • Нан Джън

 • мъж

 • доцент

 • Уан Дзюан

 • жена

 • доцент

 • Уан Уей

 • мъж

 • доцент

 • Уан Синли

 • мъж

 • доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC