ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

НАЦИОНАЛЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 • Чен Гуохуа

 • мъж

 • доктор, професор

 • Дай Манчун

 • мъж

 • доктор, професор

 • Хан Баочън

 • мъж

 • Доктор, професор

 • Ли Уенджун

 • мъж

 • доктор, професор

 • Лан Маочън

 • мъж

 • доктор, професор

 • Лиу Жунцин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Къфей

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Уенбин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уен Циуфан

 • жена

 • доктор, професор

 • Сюн Уенсин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Сюй Дзядзин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Ян Лусин

 • жена

 • доктор, професор

 • Сюй Хао

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джан Тиенуей

 • мъж

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC