ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Пекинският университет за чужди езици беше одобрен за редица големи национални проекта

发布时间:2023-12-31

През 2023 г. Пекинският университет за чужди езици беше одобрен за редица големи национални проекта. Три проекта са одобрени като основни проекти на Националния фонд „Обществени науки“ през 2023 г. Това са проектът „Хроника и изследване на английската литература през XXI в.“, с главен експерт професор Дзин Ли от Английския факултет, проектът „Изследване на латиноамериканския марксизъм и превод на произведенията на представителни фигури“ с главен експерт Ли Дзъ‘ин от Факултета по испански и португалски, както и „Изследване на вътрешното управление и оценка на влиянието на съвременните международни организации“, ръководен от професор Джоу Синю от Факултета за напреднали изследвания в регионалното и глобалното управление.

Освен това проектът „Изследване на конотацията, характеристиките и пътищата за изграждане на силна в образованието държава“, с професор Чин Хуеймин от Факултета по международно образование служи за главен експерт, беше одобрен като основен изследователски проект във философията и социалните научни изследвания от Министерството на образованието през 2023 г.


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC