ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Александар Скепаровски, зам.-ректор на Скопския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, посети ПУЧЕ

发布时间:2023-12-07

На 7 декември Александар Скепаровски, зам.-ректор по международната дейност на университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония, посети Пекинския университет за чужди езици. Джао Ган, зам.-ректор на ПУЧЕ и член на Постоянния партиен комитет на университета, се срещна с проф. Скепаровски и ръководената от него делегация.

Джао Ган представи Пекинския университет за чужди езици пред македонските гости и направи преглед на историята на развитието на специалността македонски език в ПУЧЕ и обмена между двата университета.

„Пекинският университет за чужди езици активно изгражда нов модел на развитие на три основни дисциплини: „глобален език, глобална култура и глобално управление“. С това той култивира международни таланти на високо ниво, насърчава взаимното разбирателство и диалог между Китай и чужди държави и играе ролята на мост в културния обмен между Китай и останалия свят. Надяваме се, че подновяването на меморандума за сътрудничество ще бъде възможност за двете висши училища да засилят допълнително обмена между учители и ученици и да разширят сътрудничеството в области от взаимен интерес като изучаване на македонския и китайския.“

Скепаровски представи историята на развитието, професионалното строителство и международното сътрудничество на университета "Св. Кирил и Методий" в Скопие. Той каза, че броят на студентите, изучаващи китайски език в Северна Македония, продължава да нараства, което е неделимо от развитието на преподаването на китайски език и усилията и подкрепата на Институт „Конфуций“. Очаква се двете училища да задълбочат сътрудничеството и да постигнат по-голям напредък в области от взаимен интерес.

В края на официалната среща двете страни подписаха подновяването на „Меморандума за разбирателство, сътрудничество и обмен между Пекинския университет за чужди езици и Скопския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC