ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

„Китайският журнал за социални науки“: Според Агшин Алиев от ПУЧЕ, „Преводът изгражда мост между народите по инициативата „Един пояс, един път“

发布时间:2023-12-11


На 11 декември „Китайският журнал за социални науки“ публикува статия на Агшин Алиев „Преводът изгражда мост между народите по инициативата „Един пояс, един път“. Алиев е директор на секцията за преподаване и изследване на азербайджански език към Азиатския факултет на Пекинския университет за преподаване на чужди езици и член на азербайджанския експертен комитет на проекта за превод на азиатска класика.


В статията се посочва, че с напредването на връзките между народите от страните, участнички в инициативата „Един пояс, един път“, значението на превода става все по-очевидно. На Конференцията на азиатските цивилизации през 2019 г. президентът Си Дзинпин предложи „План за взаимен превод на азиатски класики“, който значително насърчи обмена на преводи и сътрудничеството между страните, съвместно изграждащи „Един пояс, един път“. Статията разглежда значението и важността на плана от гледна точка на голямото значение на плана и усилията за подобряване на възможностите за управление на превода. Алиев стига до заключението, че за успешното изпълнение на плана е необходимо задълбочаване на разбирането на националните условия на целевата държава и цялостно укрепване на инициативата „Един пояс, един път". Изграждайки преводачески екипи и изграждайки нов модел на сътрудничество между издателските институции ще осигури едновременен и всестранен превод и разпространение на литературни, културни и академични трудове.


Връзка към статията може да намерите на следния линк:

https://epaper.csstoday.net/epaper/read.do?m=i&iid=6716&eid=47982&sid=222008&idate=12_2023-12-11


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC