ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Ректорът на Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“ посети ПУЧЕ

发布时间:2023-11-08

На 3 ноември д-р Борхи Лазло, ректор на Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“, посети Пекинския университет за чужди езици. С него се срещна Уан Динхуа, секретар на партийния комитет на ПУЧЕ.


Уан Динхуа приветства унгарските гости и изрази благодарности за топлия прием от страна на университета „Лоранд Йотвьош“ по време на посещението му в Унгария през май. „Между двата университета съществува дълбоко приятелство и изключително обширен междууниверситетски обмен. Надявам се да продължим да поддържаме тясна комуникация в бъдеще, както и да засилим областите на сътрудничество и обмен“, добави още той.


Борхи Лазло на свой ред заяви, че двата университета са добри партньори и добри приятели. Той също така изрази и благодарности към ПУЧЕ, за силната подкрепа, която оказва на Будапещенския университет и неговия Институт Конфуций. Лазло припомни своите прекрасни и дълбоки впечатления от визитата си преди години и добави своите надежди, че тази среща може да засили приятелството между двата университета и да задълбочи отношенията на сътрудничество.


Двете страни обмениха задълбочени мнения относно насоките и методите на бъдещата обща работа, относно съвместно организиране на проекти за обучение на таланти, провеждане на студентски обмен и други въпроси.


Студенти от бакалавърската и магистърската програма на ПУЧЕ представиха кратка културна програма, която включваше рецитал на поетични произведения и песни на унгарски и китайски език.


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC