ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Управителният съвет на Институт „Конфуций“ в София проведе своето заседание за 2022 г.

发布时间:2023-01-01


На 22 декември онлайн се проведе заседанието на Управителния съвет на Институт „Конфуций“ в София за 2022 г. На него взеха участие ректорът на Софийския университет Анастас Герджиков, деканът на Факултета по класически и нови филологии Мадлен Данова, Нако Стефанов, изследовател в Центъра за източни езици и култури, Дзя Уъндзиен, зам.-главен секретар на партийния комитет и заместник-ректор на Пекинския университет за чужди езици, Лин Уъншуан, зам.-декан на Факултета по европейски езици и култури в ПУЧЕ, Ли Мин, професор във Факултета по китайски език в ПУЧЕ и други. Дзин Лимин, председател на Департамента на Институт Конфуций в ПУЧЕ, Аксиния Колева, българският директор на института, и Лю Сюмин, китайският директор на Институт „Конфуций“ в София също присъстваха на събранието.


Анастас Герджиков благодари на ПУЧЕ за продължаващата силна подкрепа и на китайският и българският директор за усилията им в развитието на Институт „Конфуций“ в София. Той също така похвали постиженията на Институт Конфуций в преподаването на китайски език и културния обмен през 2022 г.


Дзя Уъндзиен изрази своята благодарност към членовете на борда на директорите и целия персонал на Институт „Конфуций“, че въпреки епидемията работа в института и неговото стабилно и положително развитие са преминали безпроблемно и организирано. Той изрази убеденост, че под ръководството на ректора г-н Герджиков Управителният съвет ще успее да насърчи Институт „Конфуций“ да продължи да изпълнява ефективно различни задачи. Членовете на Управителния съвет потвърдиха и подписаха протокола от съвета за 2021 г., изслушаха обобщението на работата за втората половина на 2021 г. и 2022 г. и работния план за 2023 г. а също така предложиха и одобриха финансовите отчети за 2021 г. и финансовия бюджет за 2022 г.

Основан през 2006 г., Институт „Конфуций“ в София е създаден съвместно от ПУЧЕ и Софийския университет и е най-ранният Институт „Конфуций“ в България. С вниманието и подкрепата на двата университета и съвместните усилия на няколко ректори подред, на преподавателите и служителите, софийският Институт „Конфуций“ се превърна в един от най-влиятелните в Централна и Източна Европа. Като един от първите „Образцови Институти „Конфуций“ в света, той се е ангажирал да обслужва преподаването на китайски език в България и е удостоен със званието „Прогресивен Институт „Конфуций“ през 2017 г.


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC