Học viện Anh ngữ

 • Trần Á Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Phó Mỹ Dung
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Cảnh Lực Bình
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Hầu Nghị Lăng
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Kim Lợi Dân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Kim Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lam Thuần
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lý Lợi Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lý Kỳ Khanh
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Mã Hải Lương
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Mã Hội Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Phan Chí Minh
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Thạch Đồng Vân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tôn Hữu Trung
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Đào Gia Tuấn
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Vương Lệ Á
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Vương Triển Bằng
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tạ Thao
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Dương Tuyết Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Kiếm
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Liên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Uy
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Tại Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Trung Tải
 • Nam
 • Giáo sư
 • Triệu Quốc Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Chung Mỹ Tôn
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Zhou Yan
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Tăng Thành
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Trần Huy
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trần Lan Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Trần Lệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Đới Ninh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Củng Nhạn
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Quách Á Linh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Hoà Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Kha Khắc Nhĩ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Hựu Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lâm Nham
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lưu Quy Lan
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Khưu Cẩn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Thân Xương Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Thẩm Nghị
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Tống Vân Phong
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Tôn Tam Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Đằng Kế Manh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Nguỵ Tranh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Hạ Ngọc Hoà
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Tiểu Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Vương Tiểu Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Vương Chấn Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Ngô Thanh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Ngô Văn An
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Hạ Đăng Sơn
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Dịch Viêm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Trương Phong
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Triệu Đông
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Châu Vỹ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư

Học viện truyền thông báo chí quốc tế

 • Hà Huy
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lưu Thâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tạ Khánh Lập
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Triển Giang
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tống Nghị
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Chương Hiểu Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Holli Annette Semetko
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư

Học viện Quan hệ quốc tế

 • Tùng Bằng
 • Nam
 • Giáo sư
 • Lý Anh Đào
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lý Vĩnh Huy
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Vương Minh Tiến
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Chí Châu
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Cố Hàng
 • Nam
 • Tiến sĩ, nghiên cứu viên
 • Khang Hiểu
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lý Vĩnh Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lưu Thiết Oa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Sử Trạch Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Điền Tiểu Huệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Dương Nghị
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Doãn Xuân Linh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Doãn Kế Võ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Hiệu Dân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Châu Hâm Vũ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Học viện Pháp ngữ

 • Tùng Lập Tiên
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vạn Mãnh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Văn Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Ký Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Hiểu Huy
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lưu Lệ Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diêu Kim Cúc
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diêu Diễm Hà
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Hải Chinh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trịnh Hy
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Học viện tiếng Nga

 • Đới Quế Cúc
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Quách Thục Phấn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Huỳnh Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Tố Mai
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Lý Hướng Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Sử Thiết Cường
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Lập Nghiệp
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Võ Ái Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Thái Huy
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Quách Thế Cường
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Hà Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Quy
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Miêu Chú
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Phan Nguyệt Cầm
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Diêm Hồng Ba
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Châu Thanh Ba
 • Nam
 • Phó giáo sư

Học viện kinh doanh quốc tế

 • Đinh Hiểu Tùng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Phạm Đức Thắng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Cao Thuý Lan
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Quách Tiếu Văn
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Lưu Phong
 • Nam
 • Sau tiến sĩ, Giáo sư
 • Bành Long
 • Nam
 • Sau tiến sĩ, Giáo sư
 • Tôn Văn Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Võ Dục
 • Nữ
 • Sau tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Kế Hồng
 • Nam
 • Sau tiến sĩ,Giáo sư
 • Thái Liên Kiều
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tào Hồng Tinh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trần Nhược Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trần Nhân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Phạm Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hà Dung
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Thục Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Tư Phi
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mã Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mao Nhị Vạn
 • Nam
 • Sau Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngưu Hoa Dũng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Bùi Diễm Lệ
 • Nữ
 • Sau Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Bằng Chấn
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Nhậm Khang Ngọc
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Mẫn
 • Nữ
 • Sau Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Chiêm Huệ Dung
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tống Diễn Hoành
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • John Rogers
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Luca Dellanese
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Dehong Wang
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Didier Soopramanien
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa Công nghệ thông tin

 • Thái Liên Kiều
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trần Phúc
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Phó Binh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lương Dã
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tần Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Ký Lỗ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ưng Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện Ngôn ngữ – Văn hóachâu Âu

 • Trần Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đinh Siêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Kha Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Quân
 • Nam
 • Giáo sư
 • Triệu Cương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Tào Kim Cương
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Đổng Hy Kiêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Quách Hiểu Tinh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lâm Ôn Sương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Bàng Kích Dương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Điền Kiến Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Nguỵ Di
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Văn Tranh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Từ Vỹ Châu
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Hữa Diễn Nghệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Dương Phụng Sơn
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Triệu Thanh
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện Á Phi

 • Bạch Thuần
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Kim Kinh Thiện
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lý Lệ Thu
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lục Uẩn Liên
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Mễ Lương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Tôn Hiểu Manh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trần Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Ngạc
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Hiên Chí
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lưu Chiêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mã Trọng Võ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Thiệu Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Đồng Gia Mông
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Du Quế Lệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Tạ Ngọc Băng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Zink Dinesh Atale Gepol
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Học viện phiên dịch cao cấp

 • Lý Trường Thuyên
 • Nam
 • Giáo sư
 • Vương Lập Đệ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lý Chánh Nhân
 • Nam
 • Giáo sư Trưởng phòng phòng phiên dịch của Liên Hợp Quốc tại Geneva
 • Từ Á Nam
 • Nữ
 • Giáo sư – Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cục Quản lí hội nghị phòng tài liệu ban tiếng Trung.Phó giáo sư
 • Tưởng Phụng Hà
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lương Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diêu Bân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Prof.Dr.Hannelore Lee-Jahnke
 • Nữ
 • Đại học Geneva Thuỵ Sĩ, Giáo sư CUITI chủ tịch danh dự
 • Prof.Dr.Martin Forstner
 • Nam
 • Tiến sĩ, trường đại học Mainz – Đức, Giáo sư, CUITI thư ký trưởng

Học viện Chủ nghĩa Mác

 • Lâm Kiến Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Ni Ni
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trần Văn Lực
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trần Vĩnh Thắng
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Cung Ngọc Tuyển
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Quách Tĩnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Khang Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Á Vỹ
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện ngôn ngữ văn học Trung Quốc

 • Trần Tiểu Minh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Cao Dục Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lê Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • La Tiểu Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Thạch Vân Đào
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Nguỵ Sùng Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Ngô Lệ Quân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đinh Khải Trận
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Hàn Chấn Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hà Nhất Vi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Tưởng Văn Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Kim Mãn Sanh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lý Minh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lưu Phương Phương
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lưu Kế Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lữ Điền Văn
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lữ Tiểu Bồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Tề Bạch Hoa
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Nhiễm Lợi Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Đường Lợi Quần
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Kế Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Sương Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngô Tư Na
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Dương Xuân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Đan
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hồng Ba
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mã Hiểu Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Triệu Miêu
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Chu Dũng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa tiếng Nhật

 • Thiệu Kiến Quốc
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Du Nhật Bình
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Chu Kinh Vỹ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Bào Hiển Dương
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Tào Tinh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Đới Thu Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hà Vệ Hồng (Hà Uý Hoằng)
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tống Cương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tôn Dung Thành
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hùng Văn Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Từ Quỳnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Từ Thao
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Hứa Anh Thục
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Dương Bỉnh Thanh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ứng Kiệt
 • Nam
 • Phó giáo sư

Khoa tiếng Đức

 • Hàn Thuỵ Tường
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Giả Văn Kiện
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Lập Quần
 • Nam
 • Giáo sư
 • Tiền Mẫn Nhữ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Nhậm Vệ Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Kiến Bân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Diêu Hiểu Châu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Diêu Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Cố Mục
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Quách Xạo Linh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Bình
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Văn Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mậu Vũ Lộ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Tịnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Lệ Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Chung Hân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngô Giang
 • Nữ
 • Tiến sĩ ,  Phó giáo sư
 • Từ Lệ Hoa
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hiểu Linh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Triệu Sảnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Châu Hải Hà
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa tiếng Pháp

 • Xa Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Phó Vinh
 • Nam
 • Giáo sư
 • Lý Hồng Phong
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Mã Hiểu Hoằng
 • Nam
 • Giáo sư
 • Vương Trợ
 • Nam
 • Giáo sư
 • Trần Vỹ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Đới Đông Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Phó Thiệu Mai
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Thư Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Thiệu Vỹ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Cát Hội
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Nghênh Toàn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa tiếng Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha

 • Thường Phúc Lương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Thường Thế Nho
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Kiện
 • Nam
 • Giáo sư
 • Trịnh Thư Cửu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hà Hiểu Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Tiệp
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Lưu Nguyên Kỳ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Sử Thanh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Từ Lôi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Diệp Chí Lương
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Trương Hiểu Phi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Châu Hán Quân
 • Nam
 • Phó giáo sư

Học viện tiếng Ả Rập

 • Mã Hiểu Lâm
 • Nam
 • Giáo sư
 • Tiết Khánh Quốc
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Trương Hoằng
 • Nam
 • Giáo sư
 • Lưu Hân Lộ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngô Hiểu Cầm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diệp Lương Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Farras
 • Nam
 • Chuyên gia người Syria

Học viện tiếng Anh chuyên biệt

 • Lý Lợi Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Diễm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Chu Mai Bình
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Tào Bình
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lê Minh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • lưu Băng
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Liễu Hâm Diểu
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngưu Song Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Bành Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Thân Phi
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Thẩm Ức Văn
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Hồng Hân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Vi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Ngô Kim Căn
 • Nam
 • Giáo sư
 • Dương Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Du Đức Xã
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Trương Thục Diễm
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hy Xuân
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Châu Lan
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Norman Alfred Pritchard
 • Nam
 • Giáo sư
 • William Poy Lee
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư

Phòng nghiên cứu giáo dục thể chất

 • Hoắc Vỹ Minh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lứ Lực
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lưu Bảo Quý
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lưu Hiểu Mai
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Mã Kinh Yến
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Nam Chinh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Vương Quyên
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Vỹ
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Vương Tân Lợi
 • Nam
 • Phó giáo sư

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ Trung Quốc

 • Trần Quốc Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đới Mạn Thuần
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hàn Bảo Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lý Văn Trung
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lương Mạo Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Nhuận Thanh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Khắc Phi
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Văn Bân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Văn Thu Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hùng Văn Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hứa Gia Kim
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Dương Lỗ Tân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Từ Hạo
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Thiên Vỹ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản học Bắc Kinh

 • Quách Liên Hữu
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Tiêu Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Thi Kiến Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Tống Kim Văn
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Từ Nhất Bình
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Long Muội
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Châu Duy Hoằng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đinh Hồng Vệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Trương Ngạn Lệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Chu Quế Vinh
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư

Viện nghiên cứu văn hoá Trung Quốc quốc tế

 • Cố Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hà Minh Tinh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Huỳnh Lệ Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lương Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Tây Bình
 • Nam
 • Giáo sư
 • Quản Vĩnh Tiền
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Chân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • La Dinh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Dương Tuệ Linh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diệp Hướng Dương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Viện nghiên cứu nghệ thuật

 • Tôn Bình
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Lưu Uyên
 • Nam
 • Phó giáo sư

Viện nghiên cứu lịch sử thế giới

 • Lý Tuyết Đào
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Liễu Nhược Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Lập Chí
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Wolfgang Kubin
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư

Phòng ngôn ngữ nước ngoài

 • Phạm Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hàn Bảo Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, nghiên cứu viên
 • Vương Phức Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Diêu Tiểu Bình
 • Nam
 • Nghiên cứu viên
 • Doãn Hồng Ba
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Phòng văn học nước ngoài

 • Khương Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Bỉnh Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Uông Kiếm Chiêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Viêm
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư

Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá thế giới

 • Quách Thê Khánh
 • Nam
 • Giáo sư

Học viện Khổng Tử

 • Trương Hiểu Tuệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện đào tạo trực tuyến, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

 • Tào Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Phùng Quốc Hoa
 • Nam
 • Giáo sư
 • Đường Cẩm Lan
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Thái Tịnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Cao Xuân Lệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Huy
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Lệ Hoa
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Ngô Lập Cao
 • Nam
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Ngô Quần
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Ngô Tương Tùng
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Hứa Tân
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Huỳnh Văn Minh
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường