Học viện Anh ngữ

 • Trần Á Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Phó Mỹ Dung
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Cảnh Lực Bình
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Hầu Nghị Lăng
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Kim Lợi Dân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Kim Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lam Thuần
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lý Lợi Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lý Kỳ Khanh
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Mã Hải Lương
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Mã Hội Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Phan Chí Minh
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Thạch Đồng Vân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tôn Hữu Trung
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Đào Gia Tuấn
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Vương Lệ Á
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Vương Triển Bằng
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tạ Thao
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Dương Tuyết Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Kiếm
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Liên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Uy
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Tại Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Trung Tải
 • Nam
 • Giáo sư
 • Triệu Quốc Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Chung Mỹ Tôn
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Zhou Yan
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Tăng Thành
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Trần Huy
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trần Lan Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Trần Lệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Đới Ninh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Củng Nhạn
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Quách Á Linh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Hoà Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Kha Khắc Nhĩ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Hựu Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lâm Nham
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lưu Quy Lan
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Khưu Cẩn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Thân Xương Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Thẩm Nghị
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Tống Vân Phong
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Tôn Tam Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Đằng Kế Manh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Nguỵ Tranh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Hạ Ngọc Hoà
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Tiểu Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Vương Tiểu Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Vương Chấn Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Ngô Thanh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Ngô Văn An
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Hạ Đăng Sơn
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Dịch Viêm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Trương Phong
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Triệu Đông
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Châu Vỹ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư

Học viện truyền thông báo chí quốc tế

 • Hà Huy
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lưu Thâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tạ Khánh Lập
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Triển Giang
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Tống Nghị
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Chương Hiểu Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Holli Annette Semetko
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư

Học viện Quan hệ quốc tế

 • Tùng Bằng
 • Nam
 • Giáo sư
 • Lý Anh Đào
 • Nữ
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Lý Vĩnh Huy
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Vương Minh Tiến
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Trương Chí Châu
 • Nam
 • Tiến sĩ, giáo sư
 • Cố Hàng
 • Nam
 • Tiến sĩ, nghiên cứu viên
 • Khang Hiểu
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lý Vĩnh Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Lưu Thiết Oa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Sử Trạch Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Điền Tiểu Huệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Dương Nghị
 • Nam
 • Tiến sĩ, phó giáo sư
 • Doãn Xuân Linh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Doãn Kế Võ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Hiệu Dân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Châu Hâm Vũ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Học viện Pháp ngữ

 • Tùng Lập Tiên
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vạn Mãnh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Văn Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Ký Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Hiểu Huy
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lưu Lệ Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diêu Kim Cúc
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diêu Diễm Hà
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Hải Chinh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trịnh Hy
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Học viện tiếng Nga

 • Đới Quế Cúc
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Quách Thục Phấn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Huỳnh Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Tố Mai
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Lý Hướng Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Sử Thiết Cường
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Lập Nghiệp
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Võ Ái Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Thái Huy
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Quách Thế Cường
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Hà Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Quy
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Miêu Chú
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Phan Nguyệt Cầm
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Diêm Hồng Ba
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Châu Thanh Ba
 • Nam
 • Phó giáo sư

Học viện kinh doanh quốc tế

 • Đinh Hiểu Tùng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Phạm Đức Thắng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Cao Thuý Lan
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Quách Tiếu Văn
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Lưu Phong
 • Nam
 • Sau tiến sĩ, Giáo sư
 • Bành Long
 • Nam
 • Sau tiến sĩ, Giáo sư
 • Tôn Văn Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Võ Dục
 • Nữ
 • Sau tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Kế Hồng
 • Nam
 • Sau tiến sĩ,Giáo sư
 • Thái Liên Kiều
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tào Hồng Tinh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trần Nhược Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trần Nhân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Phạm Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hà Dung
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Thục Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Tư Phi
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mã Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mao Nhị Vạn
 • Nam
 • Sau Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngưu Hoa Dũng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Bùi Diễm Lệ
 • Nữ
 • Sau Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Bằng Chấn
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Nhậm Khang Ngọc
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Mẫn
 • Nữ
 • Sau Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Chiêm Huệ Dung
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tống Diễn Hoành
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • John Rogers
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Luca Dellanese
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Dehong Wang
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Didier Soopramanien
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa Công nghệ thông tin

 • Thái Liên Kiều
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trần Phúc
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Phó Binh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lương Dã
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tần Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Ký Lỗ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ưng Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện Ngôn ngữ – Văn hóachâu Âu

 • Trần Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đinh Siêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Kha Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Quân
 • Nam
 • Giáo sư
 • Triệu Cương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Tào Kim Cương
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Đổng Hy Kiêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Quách Hiểu Tinh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lâm Ôn Sương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Bàng Kích Dương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Điền Kiến Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Nguỵ Di
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Văn Tranh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Từ Vỹ Châu
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Hữa Diễn Nghệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Dương Phụng Sơn
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Triệu Thanh
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện Á Phi

 • Bạch Thuần
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Kim Kinh Thiện
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lý Lệ Thu
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lục Uẩn Liên
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Mễ Lương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Tôn Hiểu Manh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trần Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Ngạc
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Hiên Chí
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lưu Chiêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mã Trọng Võ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Thiệu Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Đồng Gia Mông
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Du Quế Lệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Tạ Ngọc Băng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Zink Dinesh Atale Gepol
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Học viện phiên dịch cao cấp

 • Lý Trường Thuyên
 • Nam
 • Giáo sư
 • Vương Lập Đệ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lý Chánh Nhân
 • Nam
 • Giáo sư Trưởng phòng phòng phiên dịch của Liên Hợp Quốc tại Geneva
 • Từ Á Nam
 • Nữ
 • Giáo sư – Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cục Quản lí hội nghị phòng tài liệu ban tiếng Trung.Phó giáo sư
 • Tưởng Phụng Hà
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lương Dĩnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diêu Bân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Prof.Dr.Hannelore Lee-Jahnke
 • Nữ
 • Đại học Geneva Thuỵ Sĩ, Giáo sư CUITI chủ tịch danh dự
 • Prof.Dr.Martin Forstner
 • Nam
 • Tiến sĩ, trường đại học Mainz – Đức, Giáo sư, CUITI thư ký trưởng

Học viện Chủ nghĩa Mác

 • Lâm Kiến Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Ni Ni
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trần Văn Lực
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trần Vĩnh Thắng
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Cung Ngọc Tuyển
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Quách Tĩnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Khang Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Á Vỹ
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện ngôn ngữ văn học Trung Quốc

 • Trần Tiểu Minh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Cao Dục Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lê Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • La Tiểu Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Thạch Vân Đào
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Nguỵ Sùng Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Ngô Lệ Quân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đinh Khải Trận
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Hàn Chấn Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hà Nhất Vi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Tưởng Văn Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Kim Mãn Sanh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lý Minh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lưu Phương Phương
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lưu Kế Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lữ Điền Văn
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lữ Tiểu Bồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Tề Bạch Hoa
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Nhiễm Lợi Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Đường Lợi Quần
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Kế Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Sương Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngô Tư Na
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Dương Xuân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Đan
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hồng Ba
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mã Hiểu Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Triệu Miêu
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Chu Dũng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa tiếng Nhật

 • Thiệu Kiến Quốc
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Du Nhật Bình
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Chu Kinh Vỹ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Bào Hiển Dương
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Tào Tinh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Đới Thu Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hà Vệ Hồng (Hà Uý Hoằng)
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tống Cương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Tôn Dung Thành
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Hùng Văn Lợi
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Từ Quỳnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Từ Thao
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Hứa Anh Thục
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Dương Bỉnh Thanh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ứng Kiệt
 • Nam
 • Phó giáo sư

Khoa tiếng Đức

 • Hàn Thuỵ Tường
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Giả Văn Kiện
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Lập Quần
 • Nam
 • Giáo sư
 • Tiền Mẫn Nhữ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Nhậm Vệ Đông
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Kiến Bân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Diêu Hiểu Châu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Diêu Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Cố Mục
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Quách Xạo Linh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Bình
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Văn Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Mậu Vũ Lộ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Tịnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Lệ Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Chung Hân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngô Giang
 • Nữ
 • Tiến sĩ ,  Phó giáo sư
 • Từ Lệ Hoa
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hiểu Linh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Triệu Sảnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Châu Hải Hà
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa tiếng Pháp

 • Xa Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Phó Vinh
 • Nam
 • Giáo sư
 • Lý Hồng Phong
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Mã Hiểu Hoằng
 • Nam
 • Giáo sư
 • Vương Trợ
 • Nam
 • Giáo sư
 • Trần Vỹ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Đới Đông Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Phó Thiệu Mai
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Thư Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Thiệu Vỹ
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Cát Hội
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Mẫn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Nghênh Toàn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Khoa tiếng Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha

 • Thường Phúc Lương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Thường Thế Nho
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Kiện
 • Nam
 • Giáo sư
 • Trịnh Thư Cửu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hà Hiểu Tịnh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Tiệp
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Lưu Nguyên Kỳ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Sử Thanh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Từ Lôi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Diệp Chí Lương
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Trương Hiểu Phi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Châu Hán Quân
 • Nam
 • Phó giáo sư

Học viện tiếng Ả Rập

 • Mã Hiểu Lâm
 • Nam
 • Giáo sư
 • Tiết Khánh Quốc
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Trương Hoằng
 • Nam
 • Giáo sư
 • Lưu Hân Lộ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngô Hiểu Cầm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diệp Lương Anh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Farras
 • Nam
 • Chuyên gia người Syria

Học viện tiếng Anh chuyên biệt

 • Lý Lợi Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Diễm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Chu Mai Bình
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Tào Bình
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lê Minh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • lưu Băng
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Liễu Hâm Diểu
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Ngưu Song Hồng
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Bành Bình
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Thân Phi
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Thẩm Ức Văn
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Hồng Hân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Vương Vi
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Ngô Kim Căn
 • Nam
 • Giáo sư
 • Dương Hoa
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Du Đức Xã
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Trương Thục Diễm
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Trương Hy Xuân
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Châu Lan
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Norman Alfred Pritchard
 • Nam
 • Giáo sư
 • William Poy Lee
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư

Phòng nghiên cứu giáo dục thể chất

 • Hoắc Vỹ Minh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lứ Lực
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lưu Bảo Quý
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Lưu Hiểu Mai
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Mã Kinh Yến
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Nam Chinh
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Vương Quyên
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Vương Vỹ
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Vương Tân Lợi
 • Nam
 • Phó giáo sư

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ Trung Quốc

 • Trần Quốc Hoa
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đới Mạn Thuần
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hàn Bảo Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lý Văn Trung
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lương Mạo Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lưu Nhuận Thanh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Khắc Phi
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Văn Bân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Văn Thu Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hùng Văn Tân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hứa Gia Kim
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Dương Lỗ Tân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Từ Hạo
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Trương Thiên Vỹ
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản học Bắc Kinh

 • Quách Liên Hữu
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Tiêu Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Thi Kiến Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Tống Kim Văn
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Từ Nhất Bình
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Long Muội
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Giáo sư
 • Châu Duy Hoằng
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Đinh Hồng Vệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Trương Ngạn Lệ
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Chu Quế Vinh
 • Nữ
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư

Viện nghiên cứu văn hoá Trung Quốc quốc tế

 • Cố Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hà Minh Tinh
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Huỳnh Lệ Quyên
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Lương Yến
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Trương Tây Bình
 • Nam
 • Giáo sư
 • Quản Vĩnh Tiền
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Lý Chân
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • La Dinh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Dương Tuệ Linh
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Diệp Hướng Dương
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Viện nghiên cứu nghệ thuật

 • Tôn Bình
 • Nữ
 • Giáo sư
 • Lưu Uyên
 • Nam
 • Phó giáo sư

Viện nghiên cứu lịch sử thế giới

 • Lý Tuyết Đào
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Liễu Nhược Mai
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Lập Chí
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư
 • Wolfgang Kubin
 • Nam
 • Tiến sĩ,Giáo sư

Phòng ngôn ngữ nước ngoài

 • Phạm Lâm
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hàn Bảo Thành
 • Nam
 • Tiến sĩ, nghiên cứu viên
 • Vương Phức Phương
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Diêu Tiểu Bình
 • Nam
 • Nghiên cứu viên
 • Doãn Hồng Ba
 • Nam
 • Tiến sĩ, Phó giáo sư

Phòng văn học nước ngoài

 • Khương Hồng
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Bỉnh Quân
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Uông Kiếm Chiêu
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Vương Viêm
 • Nam
 • Tiến sĩ, Giáo sư

Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá thế giới

 • Quách Thê Khánh
 • Nam
 • Giáo sư

Học viện Khổng Tử

 • Trương Hiểu Tuệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Học viện đào tạo trực tuyến, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

 • Tào Văn
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Phùng Quốc Hoa
 • Nam
 • Giáo sư
 • Đường Cẩm Lan
 • Nữ
 • Tiến sĩ, Giáo sư
 • Thái Tịnh
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Cao Xuân Lệ
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Huy
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Lý Lệ Hoa
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Ngô Lập Cao
 • Nam
 • Tiến sĩ,Phó giáo sư
 • Ngô Quần
 • Nữ
 • Phó giáo sư
 • Ngô Tương Tùng
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Hứa Tân
 • Nam
 • Phó giáo sư
 • Huỳnh Văn Minh
 • Nữ
 • Phó giáo sư

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường