top news

 • Lớp hè quốc tế năm 2016 của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) sắp khai giảng

      Để sớm thực hiện mục tiêu xây dựng trường thành đại học ngoại ngữ hàng đầu thế giới với những đặc sắc rõ ràng, nâng cao trình độ quốc tế hoá trong việc bồi dưỡng tài năng đại học, BFSU sẽ tổ chức Lớp hè quốc tế từ ngày 4-7 đến ngày 29-7 năm 2016.     Lớp hè của BFSU là một chương trình quốc tế mùa hè với chủ đề nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá...

 • BFSU and Sofia Confucius Institute Encourage Student Journalism

  Sofia Confucius Institute in Bulgaria sent a delegation of eight to Beijing Foreign Studies University on October 30. The delegates toured the School of International Business and the School of International Journalism and Communications and discussed cooperation projects, including sending students to take footage of each other’s campus and to in...

 • Lớp hè quốc tế năm 2016 của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) sắp khai giảng

      Để sớm thực hiện mục tiêu xây dựng trường thành đại học ngoại ngữ hàng đầu thế giới với những đặc sắc rõ ràng, nâng cao trình độ quốc tế hoá trong việc bồi dưỡng tài năng đại học, BFSU sẽ tổ chức Lớp hè quốc tế từ ngày 4-7 đến ngày 29-7 năm 2016.     Lớp hè của BFSU là một chương trình quốc tế mùa hè với chủ đề nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá...

 • BFSU and Sofia Confucius Institute Encourage Student Journalism

  Sofia Confucius Institute in Bulgaria sent a delegation of eight to Beijing Foreign Studies University on October 30. The delegates toured the School of International Business and the School of International Journalism and Communications and discussed cooperation projects, including sending students to take footage of each other’s campus and to in...

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường